Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Những Sự Đáp Ứng Khác Nhau

Ngày 4 – Những Sự Đáp Ứng Khác Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ma-thi-ơ 13:18-23

18 Thế thì, các con hãy nghe ý nghĩa chuyện ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Tất cả những ai nghe đạo Nước Đức Chúa Trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp mất hạt giống đã gieo trong lòng họ, đây là hạt giống rơi xuống đường. 20 Hạt giống rơi nhằm chỗ đất có đá chỉ về người nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, 21 nhưng không đâm rễ trong lòng, chỉ tạm thời nên khi gặp khó khăn hay bị bắt bớ vì đạo thì bỏ đạo ngay. 22 Hạt giống rơi nhằm bụi gai chỉ về người nghe đạo nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang, làm đạo chết nghẹt, không kết quả được. 23 Hạt giống rơi nhằm đất tốt chỉ về người nghe, hiểu đạo và kết quả, một thành trăm, một thành sáu chục, một thành ba chục.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?


Câu 18,19: Một số người lắng nghe lời của Đức Chúa Trời nhưng họ không hiểu hoặc họ không thực hành theo những gì họ nghe. Điều này không phải là vì lời Chúa có vấn đề nhưng vì tấm lòng của những người tiếp nhận lời đó. Nếu như tấm lòng của họ thích thế gian hơn và họ không có khao khát gì cho những sự ở thiên đàng thì lời Chúa đối với họ dường như một thứ ngôn ngữ nước ngoài không có ý nghĩa gì. Ngay cả khi hạt giống quí hiếm rơi vào nơi đất xấu đó thì nó cũng không sinh trái được. Hãy nghĩ xem lí do vì sao, nếu chúng ta không được động chạm khi suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời.

Câu 20, 22: Một số người tiếp nhận lời Chúa với sự vui mừng, nhưng khi thử thách hay sự bắt bớ xảy đến, họ nhanh chóng bỏ đi và khi lo lắng của đời này cùng sự lừa dối của sự giàu sang đã làm cho lời Chúa bị nghẹt ngòi, nó khiến cho lời Chúa không kết quả được. Khi lời Chúa xem như ích lợi cho tôi thì tôi nói “Được”. Nhưng khi tôi đối mặt với sự bắt bớ, thì liệu tôi có nghi ngờ lời Chúa và không vâng theo lời hay không?

Câu 23: Có một số người nghe và hiểu lời Chúa cho dù trong hoàn cảnh hầu hết mọi người không ai lắng nghe. Họ tiếp nhận lời Chúa với sự vui mừng, họ gìn giữ lời Chúa và vâng theo lời Chúa cách vui mừng. Hãy nắm lấy lời Chúa để vượt qua khó khăn và sự bắt bớ. Đừng để sự lo lắng về đời này và sự lừa dối của giàu sang lấy mất đi niềm vui của bạn trong sự vâng lời Chúa. Chắc chắn rằng bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui lớn lao cho mùa gặt.

♣ Cầu nguyện: Xin Chúa giúp con biết lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, giúp con hiểu lời đó và biết vâng theo những gì lời Chúa nói.

Bình Luận:

You may also like