Browsing: gieo giống

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com –  “…Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.
Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình.”
 Thi Thiên 126:5-6

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, một trong những phương pháp giáo huấn của Ngài là dùng dụ ngôn tức là những câu chuyện trong đời sống hằng ngày nhưng có ẩn ý bên trong.