Browsing: thử thách

Tôi Viết
0

Cuộc sống không luôn như chúng ta hằng mong đợi, không luôn lúc nào cũng…

Bài Viết
0

Cuộc sống không luôn như chúng ta hằng mong đợi, không luôn lúc nào cũng…

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Người Pha-ri-si và những người theo phe Hê-rốt thử Đức Chúa Jêsus về thuế. Đây là một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của xã hội và tôn giáo thời đó. Sau đó người Sa-đu-sê thử Đức Chúa Jêsus bằng một câu hỏi khó về sự sống lại.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Để thử thách tình yêu thương của các anh em đối với Bên-gia-min, Giô-sép đã lập kế hoạch mà trong đó, Bên-gia-min sẽ bị buộc tội ăn cắp và bị đe dọa trở thành nô lệ của Giô-sép.

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Sống mỗi ngày, không ai trong chúng ta lại không phải đối diện với thử thách khó khăn. Thử thách khó khăn đó đến với chúng ta dưới nhiều hình thức, có thể là bệnh tật, yếu đau, có thể là tai nạn xe cộ, có thể là vấn đề tình cảm, hoặc mối quan hệ với người thân yêu bị đổ vỡ. Có người có con cái hư hỏng hay có vấn đề với pháp luật, người thì gặp chuyện không may trong việc làm, có khi bị mất việc hay bị người khác hiểu lầm.

1 2