Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Đừng Sợ

Ngày 24 – Đừng Sợ

by Ban Biên Tập
30 đọc
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 10:24-33

24 Trò không hơn thầy, tớ cũng không hơn chủ. 25 Trò bằng thầy và tớ bằng chủ cũng đủ rồi. Nếu họ gọi chủ nhà là quỷ Bê-ên-xê-bun, thì họ sẽ còn mắng nhiếc người nhà thậm tệ đến đâu nữa!”
Sợ Ai
26 “Vậy, các con đừng sợ chúng, vì không gì che giấu mà không bị phô bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. 27 Những gì Ta bảo các con trong bóng tối, hãy nói ra giữa ban ngày; những gì các con nghe được, hãy công bố trên sân thượng. 28 Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục. 29 Có phải hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng? Thế nhưng không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha các con. 30 Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã đếm rồi. 31 Thế thì đừng sợ. Các con quý hơn nhiều con chim sẻ.”
Xưng Nhận Chúa Cứu Thế
32 “Vì thế, ai tuyên xưng Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. 33 Còn ai chối Ta trước mặt người đời, chính Ta sẽ chối người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời.

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 28 Đấng chúng ta phải sợ là Đức Chúa Trời. Môn đồ của Chúa Giê-su cần phải sợ Đức Chúa Trời, Đấng có thể hủy diệt và linh hồn và thân thể, chứ không phải sợ con người là kẻ chỉ hủy diệt được thân thể mà thôi. Những kẻ phản bội Đức ChúaTrời vì sợ con người sẽ bị hủy diệt cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục. Chúng ta sợ ai?

Câu 29-31 Đức Chúa Trời có quyền hủy diệt cả linh hồn và thân thể, nhưng lại chăm sóc cho thậm chí một con chim sẻ nhỏ bé. Không có một điều gì trong thế gian này xảy ra lại không có ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên dân sự của Đức Chúa Trời không phải sợ bắt bớ và chán nản nghĩ rằng Đức Chúa Trời không quan tâm chúng ta. Cha chúng ta biết từng chi tiết nhỏ nhặt về chúng ta qua việc Ngài đã đếm thậm chí từng sợi tóc trên đầu chúng ta rồi.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 26-27 Chức vụ rao giảng Phúc Âm của các sứ đồ trước hết là cho người Giu-đa (c. 6). Song, khi thời kỳ đến (sau sự kiện Chúa Giê-su phục sinh), họ cần phải công bố Tin lành rộng rãi cho tất cả mọi người. Nhưng khi rao truyền Tin lành, sự chống đối và bắt bớ nghịch lại họ sẽ bởi đó càng mạnh hơn. Nên, các môn đồ cần phải đứng vững trong Lời của Đức Chúa Trời để không phải sợ hãi những bắt bớ đó. Người sứ đồ thì không sợ bắt bớ và vui mừng bởi được làm đầy quyền phép của Lời (Công vụ 5:41).

Cầu nguyện: Xin giúp con biết sợ Đức Chúa Trời duy nhất và rao giảng Tin lành với lòng mạnh dạn.

(Hãy chia sẻ cùng chúng tôi bài học của bạn trong phần “viết nhận xét” ở bên dưới).
Bình Luận:

You may also like