Browsing: Chúa Cứu Thế

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Chúa Cứu Thế của thế giới này đã giáng sinh tại Bết-lê-hem! Các thiên sứ đã loan báo tin vui trước tiên cho những người chăn chiên; trước tiên Chúa đã được những người chăn chiên thờ lạy.

Thánh Kinh Hàng Ngày
0

Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 10:24-33
hang dua
Các môn đồ bị bắt bớ vì họ đi theo Chúa Giê-su. Trong phân đoạn hôm nay, Chúa Giê-su đưa ra một lời tái đảm bảo khích lệ chúng ta đừng sợ hãi.