Home Thánh Kinh Hàng Ngày Hãy Đến Và Theo Ta

Hãy Đến Và Theo Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc
thanh kinh hang ngay
Hàng trăm ngàn Cơ đốc nhân khắp thế giới hàng ngày gặp gỡ Chúa Giê-xu và được biến đổi qua “Thánh Kinh hàng ngày”

Ngày 7

HÃY ĐẾN VÀ THEO TA

Phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 4:12-25

Đức Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ Tại Vùng Ga-li-lê

Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã loan báo:“Xứ Sa-bu-luân và Nép-ta-li,Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,Là Ga-li-lê của người ngoại quốc..

Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”

Chúa Gọi Bốn Môn Đệ Đầu Tiên

18 Đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Đức Giê-su thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người, đang đánh cá dưới biển, vì họ làm nghề đánh cá. Ngài bảo: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.”

20 Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.

Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài.

Chức Vụ Của Chúa

23 Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng. Danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Sy-ri. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ bệnh tật như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt; Ngài đều chữa lành cho họ cả. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đến theo Ngài.

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lời cầu nguyện của tôi:

 

 

Ngày 7

HÃY ĐẾN VÀ THEO TA

Ma-thi-ơ  4:12-25

Sau khi Chúa Giê-su được làm Báp-tem và chịu cám dỗ, Ngài khởi sự chức vụ để cứu vớt mọi người đang bị giam tù dưới quyền lực tối tăm.

■□■□■□■

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12-16

Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã phán qua tiên tri Ê-sai (Ê-sai 9:1-2). Đức Chúa Trời ban cho tặng phẩm sự sống thông qua Chúa Giê-su Chirst bởi việc chiếu ánh sáng cứu rỗi trên Ga-li-lê, là vùng đất bị biệt lập và bao phủ dưới bóng sự chết. Những người bất hạnh trong tối tăm đã thấy ánh bình minh vinh quang của sự sáng cứu rỗi. Giống như Đức Chúa Trời làm sáng danh Ga-li-lê, vùng đất của dân ngoại, Ngài cũng chiếu ánh sáng sự sống của Ngài trên chúng ta là những người đang than khóc dưới bóng của sự tội và sự chết. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân sủng của Ngài cho chúng ta được bước đi trong sự sáng.

Câu 17-22

Chúa Giê-su không chỉ công bố Phúc Âm về vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng cũng kêu gọi các môn đồ cho vương quốc Ngài. Như Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thành tín của Đa-vít giống như một người chăn (Thi 78:70-72) thì giờ đây Chúa Giê-su cũng kêu gọi những tay đánh lưới, là những người sẽ làm công việc họ cách thành tín. Đức Chúa Trời khiến những người chăn trung tín cai trị trên Y-sơ-ra-ên và khiến những ngư phủ tận hiến hết mình cho công việc họ trở thành những tay đánh lưới người. Cũng Đức Chúa Trời này đang quan tâm đến tôi ngày hôm nay. Dù bạn làm điều gì, hãy làm hết sức mình để xứng đáng với ơn gọi của Thiên Chúa.

Câu 23-25

Chúa Giê-su rao giảng nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ Lời, và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Hãy tin tưởng rằng sự chữa lành mọi thứ bệnh tật đau ốm cũng đang xảy ra ngày nay tại mọi nơi nào Tin lành được rao giảng. Hãy cùng gánh vác sứ mạng rao truyền Phúc Âm.

♣ Cầu nguyện

Đức Chúa Trời ơi, con tạ ơn Ngài về ân sủng đã kêu gọi con ra khỏi tối tăm và cho con thấy sự sáng.

(Xin chia sẻ bài học và kinh nghiệm ngọt ngào của bạn với Chúa qua “Thánh kinh hàng ngày” để cùng khích lệ nhau trong tình yêu Cứu Chúa chúng ta).
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Ngày 7

HÃY ĐẾN VÀ THEO TA

Ma-thi-ơ  4:12-25

Sau khi Chúa Giê-su được làm Báp-tem và chịu cám dỗ, Ngài khởi sự chức vụ để cứu vớt mọi người đang bị giam tù dưới quyền lực tối tăm.

■□■□■□■

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 12-16

Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm điều Ngài đã phán qua tiên tri Ê-sai (Ê-sai 9:1-2). Đức Chúa Trời ban cho tặng phẩm sự sống thông qua Chúa Giê-su Chirst bởi việc chiếu ánh sáng cứu rỗi trên Ga-li-lê, là vùng đất bị biệt lập và bao phủ dưới bóng sự chết. Những người bất hạnh trong tối tăm đã thấy ánh bình minh vinh quang của sự sáng cứu rỗi. Giống như Đức Chúa Trời làm sáng danh Ga-li-lê, vùng đất của dân ngoại, Ngài cũng chiếu ánh sáng sự sống của Ngài trên chúng ta là những người đang than khóc dưới bóng của sự tội và sự chết. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân sủng của Ngài cho chúng ta được bước đi trong sự sáng.

Câu 17-22

Chúa Giê-su không chỉ công bố Phúc Âm về vương quốc Đức Chúa Trời, nhưng cũng kêu gọi các môn đồ cho vương quốc Ngài. Như Đức Chúa Trời quan tâm đến sự thành tín của Đa-vít giống như một người chăn (Thi 78:70-72) thì giờ đây Chúa Giê-su cũng kêu gọi những tay đánh lưới, là những người sẽ làm công việc họ cách thành tín. Đức Chúa Trời khiến những người chăn trung tín cai trị trên Y-sơ-ra-ên và khiến những ngư phủ tận hiến hết mình cho công việc họ trở thành những tay đánh lưới người. Cũng Đức Chúa Trời này đang quan tâm đến tôi ngày hôm nay. Dù bạn làm điều gì, hãy làm hết sức mình để xứng đáng với ơn gọi của Thiên Chúa.

Câu 23-25

Chúa Giê-su rao giảng nước Đức Chúa Trời, dạy dỗ Lời, và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Hãy tin tưởng rằng sự chữa lành mọi thứ bệnh tật đau ốm cũng đang xảy ra ngày nay tại mọi nơi nào Tin lành được rao giảng. Hãy cùng gánh vác sứ mạng rao truyền Phúc Âm.

♣ Cầu nguyện

Đức Chúa Trời ơi, con tạ ơn Ngài về ân sủng đã kêu gọi con ra khỏi tối tăm và cho con thấy sự sáng.

Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 4:12-25

Đức Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ Tại Vùng Ga-li-lê
Khi nghe tin Giăng bị bắt, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê. Rời bỏ Na-xa-rét, Ngài đến cư ngụ tại Ca-pha-na-um bên bờ biển, trong vùng Sa-bu-luân và Nép-ta-li. Vậy để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai đã loan báo:“Xứ Sa-bu-luân và Nép-ta-li,Con đường ra biển, bên kia sông Giô-đanh,Là Ga-li-lê của người ngoại quốc..

Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: “Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần.”

Chúa Gọi Bốn Môn Đệ Đầu Tiên

18 Đang đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê, Đức Giê-su thấy hai anh em Si-môn, cũng gọi là Phê-rơ và An-rê, em người, đang đánh cá dưới biển, vì họ làm nghề đánh cá. Ngài bảo: “Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người.”

20 Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.
Hai người lập tức bỏ thuyền và từ giã cha mình, đi theo Ngài.
Chức Vụ Của Chúa

23 Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng Phúc Âm Nước Thiên Đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng. Danh tiếng Ngài đồn khắp vùng Sy-ri. Người ta đem đến cho Ngài tất cả những người đau yếu, mắc nhiều thứ bệnh tật như bị quỷ ám, động kinh, bại liệt; Ngài đều chữa lành cho họ cả. Nhiều đoàn người từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li, Giê-ru-sa-lem, Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đến theo Ngài.

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lời cầu nguyện của tôi

Bình Luận:

You may also like