Home Giới Thiệu Media Video Clip Đặc Biệt Chương Trình Hà Nội 20/12

Video Clip Đặc Biệt Chương Trình Hà Nội 20/12

by Ban Biên Tập
30 đọc
Sẽ là những hình ảnh đáng nhớ và đi vào lịch sử trong mỗi trái tim của các Tín hữu Tin lành  Việt Nam khi Đức Chúa Trời bắt đầu lay động cánh tay quyền năng của Ngài trên dân tộc Việt Nam. Amen!

Bình Luận:

You may also like