Home Giới Thiệu Media Bảy Ngọn Núi Cơ Đốc Nhân Cần Chinh Phục

Bảy Ngọn Núi Cơ Đốc Nhân Cần Chinh Phục

by Ban Biên Tập
30 đọc
Những khải tượng này đã gây những ảnh hưởng lớn trên thế giới ngày nay. Nó được bắt đầu từ Đức Chúa Trời với ba nhà lãnh đạo Cơ đốc hiện đại hàng đầu thế giới.

 

Xem Video Clip “7 Ngọn Núi Cơ Đốc Nhân Cần Chinh Phục” tại đây

Bình Luận:

You may also like