Leaderboard Ad

Tin Buồn

0

tinbuon0Cụ bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh: Dương Thi Cận, thân mẫu của Mục sư Trí sự Phan Phụng Phục. Cụ bà đã về nước Chúa hồi 22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 năm 2010 tại Thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ nhập quan đã được tổ chức lúc 17 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2010 và lễ tang được tổ chức tại Thánh Đường Tinh Lành Hòa Mỹ, Thành Phố Đà Nẵng lúc 8 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2010.

Xin báo tin và chân thành phân ưu cùng tang quyến.

Nhóm sinh viên Tin Lành tại Đà Nẵng cũng có lời chia buồn cùng tang quyến. Nguyện Xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời an ủi gia đình trong lúc này. Thay mặt: Thạch Phan.

Bình Luận:

About Author