Browsing: lễ tang

Tin tức
0

tinbuon0Cụ bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh: Dương Thi Cận, thân mẫu của Mục sư Trí sự Phan Phụng Phục. Cụ bà đã về nước Chúa hồi 22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 năm 2010 tại Thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ nhập quan đã được tổ chức lúc 17 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2010 và lễ tang được tổ chức tại Thánh Đường Tinh Lành Hòa Mỹ, Thành Phố Đà Nẵng lúc 8 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2010.