Browsing: phan phụng chánh

Tin tức
0

loitrian1Cụ bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh: Dương Thị Cận, là thân mẫu của Mục sư trí sự Phan Phụng Phục, Truyền Đạo Phan Phụng Khôi; nhạc mẫu của Mục sư Nguyễn Tấn Cảnh, đã về nước Chúa lúc 22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 năm 2010 tại Đà Nẵng.

Tin tức
0

tinbuon0Cụ bà Phan Phụng Chánh, nhũ danh: Dương Thi Cận, thân mẫu của Mục sư Trí sự Phan Phụng Phục. Cụ bà đã về nước Chúa hồi 22 giờ 30 ngày 16 tháng 1 năm 2010 tại Thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 93 tuổi. Lễ nhập quan đã được tổ chức lúc 17 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2010 và lễ tang được tổ chức tại Thánh Đường Tinh Lành Hòa Mỹ, Thành Phố Đà Nẵng lúc 8 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2010.