Home Chuyên Đề Làm Thể Nào Để Nuôi Dưỡng Những Con Trẻ Tin Kính Trong Một Thế Giới Không Tin Kính

Làm Thể Nào Để Nuôi Dưỡng Những Con Trẻ Tin Kính Trong Một Thế Giới Không Tin Kính

by Hongan Doan
30 đọc

Ai cũng biết để trở thành cha mẹ đó là một thiên chức đặc biệt và không bao giờ là dễ dàng. Là cơ đốc nhân thì thiên chức này còn khó khăn hơn nữa vì vai trò của cha mẹ cơ đốc không chỉ là chăm sóc nuôi dưỡng con trẻ nhưng còn là dạy dỗ trẻ đi trong đường lối Chúa. Tuy nhiên, ngày nay sự pha trộn giữa các nền văn hoá, truyền thông cũng như quan điểm mở của xã hội, nền tảng giáo dục liên tục thay đổi theo xu hướng thay vì giữ vững những giá trị cốt lõi chính là những rào cản thách thức cha mẹ trong việc nuôi dạy những đứa trẻ tin kính. 

Chúng ta biết rằng, những đứa trẻ tinh kính luôn có thể tạo ra những điều nổi bật, và không ai có thể đánh giá thấp sức mạnh của một người mẹ tin kính. Như người mẹ của Kinh Thánh A-bi-gia (mẹ của Vua Ê-xê-chia), mặc dù không có nhiều thông tin về A-bi-gia (mẹ của Vua Ê-xê-chia), nhưng chúng ta biết rằng cô đã nuôi dạy một đứa con trai làm những điều đúng đắn trước mặt Chúa (2 Sử ký 29:1) giữa một đất nước tội lỗi và từ bỏ đường lối Chúa, không vâng giữ luật lệ Chúa để rồi dần bị suy tàn và sụp đổ. Nhưng vua Ê-xê-chia được lịch sử ghi là là một trong bốn vị vua được công nhận là “người làm giống như Đa-vít” và “người làm theo đường lối của Đa-vít” (vua A-sa, Giô-sa-phát, Ê-xê-chia và Giô-si-a) I Các vua 15:11, 2 Sử ký 17:3, II Các vua 18:3-6, 22:2 Bốn vị vua này đã dẫn dắt vương quốc của mình đi theo đường lối Chúa và phục hồi lại đất nước nhận được phước lành và sự bảo hộ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn làm cho thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn? Bạn muốn vương quốc của Đức Chúa Trời được thiết lập ở thế giới hỗn loạn và lộn xộn này, bạn muốn thế hệ sau con cái và cháu chắt của bạn được phước lành đến ngàn đời thì bạn phải nuôi dạy những đứa trẻ muốn làm những điều đúng đắn trước mặt Chúa.

Dưới đây là những gợi ý để cha mẹ cơ đốc có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ tin kinh trong một thế giới không tin kính.

DẠY CON VỀ NHỮNG NỀN TẢNG THUỘC LINH

Dạy con về tiêu chuẩn sống dựa theo nền tảng Kinh Thánh chứ không phải dựa trên nền văn hoá của chúng ta. Trẻ cần được học và hiểu về tiêu chuẩn của đạo đức và thực hành về hành vi tin kính. Dạy không phải chỉ là những bài học lý thuyết suông, nhưng là những gì cha mẹ cho trẻ thấy về sự trải nghiệm thuộc linh của chính cha mẹ trong hành trình đức tin với Ngài. 

Trước khi muốn dạy con về đời sống tin kính, cha mẹ cần là tấm gương về sự tin kính, sự vâng phục lời Chúa, mối liên hệ mật thiết giữa cha mẹ với Chúa, mức độ của lòng kính sợ Chúa trong cuộc đời của riêng cá nhân cha mẹ. Sau đó, hãy dạy con về lời Chúa, về những nền tảng thuộc linh. Vì “trăm nghe không bằng mắt thấy” , trẻ học được nhiều hơn từ sự trải nghiệm thực tế của trẻ. 

LÀM VỮNG MẠNH HÔN NHÂN CỦA BẠN

Châm ngôn 20 cho ta thấy những người “chung thuỷ” thì con cái họ sẽ được phước. “Nhiều người tuyên bố rằng mình trung thành, nhưng ai tìm được một người trung tín? Người trung tín sống trong thành thực, con cái họ sẽ được phước.” Châm ngôn 20:6-7

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học về tôn giáo, những đứa trẻ có cha mẹ cơ đốc ly hôn có khả năng rời khỏi nhà thờ khi trưởng thành cao gấp đôi so với những đứa trẻ có cha mẹ ở cùng nhau. Chúng ta không thể chỉ nói suông, nhưng còn phải bước đi theo tiêu chuẩn và lời dạy của Kinh Thánh ngay cả khi hành trình đó không dễ dàng. Cha mẹ không thể mong muốn con làm theo lời Chúa trong khi bản thân lại muốn đi lệch khỏi lời Ngài. Tất nhiên, cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng, và xây dựng hôn nhân cũng vậy, và càng khó hơn khi đó không thể là sự nổ lực của một người mà phải của cả hai. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta rất nhiều cách để xây dựng một hôn nhân mạnh mẽ ngay cả khi bạn đời không đi cùng một mức độ đức tin đi nữa. Và không điều gì là không thể với Đức Chúa Trời. 

Mối quan hệ trong hôn nhân của cha mẹ, chính là hình mẫu về vương quốc Đức Chúa Trời như trong Ê-phê-sô 5:22-33 “ Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.”

Nếu muốn trẻ sống trong sự tin kinh để bày tỏ vương quốc Đức Chúa Trời trong đời sống trẻ trước tiên vương quốc đó phải được thiết lập ngay tại nhà – thế giới đầu tiên của trẻ. 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CƠ ĐỐC CHO CON

Một đứa trẻ lớn lên, không chỉ có mối liên hệ với gia đình, nhưng tính cách, quan điểm sống còn phụ thuộc vào môi trường sống, các mối quan hệ xã hội và cả giáo dục.  Ta không thể nhốt trẻ trong phòng để giữ sự tin kính cho con, nhưng cần phải giúp con hoà nhập với thế giới này nhưng không hoà tan bằng cách xây dựng một môi trường tin kính cho con. 

Môi trường gia đình: cha mẹ không chỉ dạy dỗ con về nếp sống tin kính nhưng cũng cần làm bạn và trò chuyện cùng con để thấu hiểu con, gần gũi với con, như vậy con sẽ dễ dàng tiếp nhận những điều mà cha mẹ mong muốn trẻ học được. Ngoài ra, gia đình cũng cần tạo ra những thói quen sinh hoạt cơ đốc như thời gian đọc Kinh Thánh cùng con, những buổi lễ bái gia đình, những giây phút gây dựng đức tin cho nhau .

Môi trường bạn bè và các mối quan hệ xã hội: “Bạn bè xấu làm hư thói nết tốt..” I Cô-rinh-tô 15:33 Đây là lời cảnh báo của Kinh Thánh về việc thiết lập những mối quan hệ bạn bè. Vì vậy, ta cần giúp con thiết lập những mối quan hệ bạn bè tốt bằng cách cho con tham gia các hoạt động của Hội Thánh, tạo điều kiện cho con được kết nối và gắn liền với bạn bè cơ đốc, những người cùng đức tin và cùng mục đích trên đất. 

Ngoài ra còn mở rộng thế giới quan của trẻ  bằng cách thay thế những chương trình truyền hình giải trí vô bổ bằng những kênh truyền thông cơ đốc, những câu chuyện đức tin, những bộ phim về những nhân vật trong Kinh Thánh. 

CẦU THAY CHO CON

“…anh em không nhận được gì vì anh em không cầu xin..” Gia cơ 4:2

Luôn có sức mạnh trong sự cầu thay, trong sách “Năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ” của tác giả Stormie Omartian là những chỉ dẫn cụ thể cho cha mẹ để cầu thay cho con trong mọi lĩnh vực mà con sẽ gặp trong cuộc sống này. Và đã có rất nhiều lời chứng về sự cầu nguyện cho con vô cùng hiệu quả này. 

Mong rằng tất cả cha mẹ cơ đốc đều có thể đáp ứng lại sự kêu gọi của Chúa trong chức vụ làm cha mẹ, nuôi dạy những đứa trẻ tin kính trong một xã hội không tin kính này. Ngài luôn là sức mạnh, năng lực, sự hướng dẫn của mỗi cha mẹ trên hành trình này. 

Hongan Doan

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like