Ngày 05 – Con Sẽ Thấy Sự Vinh Quang Của Đức Chúa Trời

Hoithanh.com – Chúa Jêsus muốn bày tỏ sự vinh quang của Đức Chúa Trời bằng việc khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết. Giờ đây, mọi người sắp chứng kiến sự vinh quang đó.

 

Giới Thiệu Suy Gẫm Sách Rô-ma

colosseum-in-romeHoithanh.com - Từ tháng 7 đến đầu tháng 8, Hoithanh.com xin giới thiệu loạt bài suy gẫm sách Rô-ma trong chuyên mục Thánh Kinh Hàng Ngày. Nguyện Lời Chúa mỗi ngày nuôi dưỡng tâm linh anh chị em để lớn lên đầy trọn theo tầm thước, vóc dạc của Đấng Yêu Thương mình. Amen!

Ngày 03 – Báo Trước Về Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Jêsus

Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với Ma-ri, và cô đã rất sợ hãi. Thiên sứ bảo cô rằng cô sẽ thụ thai một...

Ngày 19 – Cho Năm Nghìn Người Ăn

Qua phép lạ cho đoàn dân đông được no nê chỉ với năm ổ bánh và hai con cá, Đức Chúa Jêsus tỏ mình...

Đức Chúa Trời Sẽ Giúp Đỡ Chúng Ta, Hãy Tin Cậy Vào Tình Yêu...

Ai trong chúng ta cũng đều phạm nhiều lỗi lầm trong đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi...

Ngày 3 – Sự Cứu Rỗi Chỉ Đến Qua Chúa

Tác giả Thi thiên bị phản bội bởi một người ông tin cậy. Ông đã bị mỉa mai và người ta nói rằng thậm chí Đức Chúa Trời cũng rởi bỏ ông vì thế ông chạy trốn. Nhưng ông chắc chắn rằng Đức Chúa Trời biết tình thế của mình và Đức Chúa Trời sẽ giải cứu ông. 

 

 

 

Ngày 20 – Những Lời Nói Quyến Rũ, Tấm Lòng Lừa Dối

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy chúng ta một sự xung đột thông qua những lời nói vu khống, những cảm giác...

Ngày 26 – Họ Sẽ Không Bị Bỏ Rơi

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Giê-rê-mi 51:1-10

hanging_gardens_of_babylon-2Hai khía cạnh về ý muốn của Đức Chúa Trời được miêu tả cách đối xứng nhau. Một mặt là việc dấy lên các nước xung quanh chống lại Ba-by-lôn, và mặt khác là sự giải cứu an toàn cho dân sự của Ngài.

Ngày 02 – Đời Sống Thánh Khiết Và Tình Yêu Thương Tha Thiết

Các Cơ Đốc nhân, những người có hy vọng sống, nên bỏ lại những dục vọng xấu xa  lúc trước của họ ở đằng...

Ngày 22 – Sự Đoán Phạt Và Sự Phục Hồi

Khi Đa-vít nhận ra rằng nạn đói ba năm ở Y-sơ-ra-ên là một sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, ông đã tránh cơn...