Ngày 20 – Sự Ô Uế Do Bệnh Da Liễu (1)

Giống như vấn đề về thức ăn thanh sạch và không thanh sạch, vào thời Cựu Ước, căn bệnh của một người cũng liên...

Ngày 10 – Ánh Sáng Của Sự Sống Trên Sự Tối Tăm

Trong hình thức của một bài ai ca, A-mốt đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về sự nghiêm trọng của tội lỗi họ và những...

Ngày 02 – Sự Đắc Chí Của Kẻ Ác Ngắn Ngủi

Hoithanh.com - Người đầy tớ của Áp-ra-ham, người vào nhà của Rê-bê-ca, giải thích tỉ mỉ rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông đến với nàng như thế nào. Ông đề nghị nàng cưới Y-sác.

Ngày 9 – Tiếp Tục Kiên Trì Trong Những Điều Đã Học Và Tin...

bibleHoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay 2 Ti-mô-thê  3:10-17

Bí quyết đắc thắng cho đời sống Cơ đốc trong suốt thời kỳ gian khổ những ngày cuối cùng là sự nhấn mạnh vào một đời sống tin kính ngay cả trong sự bắt bớ, và nắm chắc lấy Lời của lẽ thật.

Ngày 03 – Sự Hủy Diệt Không Hề Ngơi Nghỉ

Hoithanh.com - Khi có những tiên tri giả giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên, thì cũng có các giáo sư giả giữa vòng hội thánh thời Tân Ước. Nhưng họ sẽ bị phán xét và bị tiêu diệt.

Ngày 14 – Luật Về Nô Lệ

Nếu Mười Điều Răn là một loại luật lập pháp, thì các quy định được trình bày chi tiết từ chương 21 trở đi...

Ngày 22 – Từ Ai Cập Đến Ca-Na-An

Vị thi sĩ miêu tả công việc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời khỏi Ai Cập, dẫn dắt họ như người chăn...

Ngày 03 – Ê-xê-chi-ên Được Kêu Gọi

tn1Hoithanh.com - Đức Chúa Trời dấy Ê-xê-chi-ên lên và sai ông đến với dân Y-sơ-ra-ên nổi loạn. Ngài phán với ông rằng, cho dù khó khăn thử thách nào xảy đến ông cũng phải nói ra Lời Đức Chúa Trời cùng dân sự.

Ngày 11 – Gióp, Người Giữ Sự Trọn Lành

Hoithanh.com - Khi Gióp không thất bại trong lần thử thách đầu tiên, Sa-tan tấn công vào thân thể của Gióp. Nhưng thậm chí sau đó, Gióp vẫn giữ đức tin trọn lành của mình. Sau đó các bạn của Gióp đã đến thăm ông.

Ngày 08 – Hãy Cẩn Trọng Với Chính Con Và Sự Dạy Dỗ Của...

Hoithanh.com – Cùng với việc được khuyên để tận hiến cho chức vụ của mình bằng cách dạy dỗ theo Kinh Thánh, Ti-mô-thê cũng được khuyên cố gắng để tấn tới và đảm bảo uy quyền bằng cách làm gương qua đời sống và nhân cách của ông.