Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Alexander Fleming, người được nhận giải thưởng Nobel về y học năm 1945 bởi tìm ra thuốc kháng sinh Penicilin. Khi được gọi là nhà...

Ngày 31 – Từ Nghịch Cảnh Đến Sự Dư Dật

Những nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta có thể là những cơ hội quý giá cho chúng ta gặp gỡ Đức Chúa...

Ngày 24 – Vương Quốc Thiên Đàng Thuộc Về Những Kẻ Như Vậy

Hoithanh.com - Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay: Ma-thi-ơ 19:13-22
jesus with children Khi Chúa Giê-su thấy những đứa trẻ nhỏ và những người yếu đuối ở trong xã hội, họ là những người cần được quan tâm, và người trẻ tuổi giàu là người có đặc quyền và quyền, thì Chúa dạy họ về các điều kiện đúng đắn để vào được vương quốc nước thiên đàng.

Ngày 29 – Ngươi Sẽ Sống An Bình

peaceHoithanh.com - Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài vô số những phước hạnh để họ có năm hoan hỉ. Trước hết, Ngài hứa ban mùa màng bội thu để đủ ăn trong suốt năm Sa-bát; tiếp đến, là năm hoan hỉ để nhận lại tài sản kế tự thông qua đạo luật trao trả tài sản.

Ngày 5 – Người Khiêm Nhường Sẽ Được Nhấc Lên

khimnhuongHoithanh.com - Chúa thật sự quý trọng những ai có tấm lòng khiêm nhu

Lu-ca 14: 1-14

Ngày 21 – Sống Trong Chúa Giê-xu

jesushelpHoithanh.com - Lời Chúa hôm nay nói rằng chúng ta phải vâng giữ điều răn yêu thương anh chị em mình bởi chúng ta đã nhận được tình yêu thương từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã trở nên lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.

Ngày 25 – Yên Lặng Trước Sự Oai Nghi Của Ngài

Hoithanh.com - Sau khi nhận được những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, Đa-ni-ên cố gắng tìm ra ý nghĩa của sự hiện thấy và trở nên kinh hãi bởi Đấng từ Thiên đàng xuất hiện trước mặt ông.

Nghệ Thuật Kintsugi và Tình Yêu Của Chúa Giê-xu

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản gọi là Kintsugi chưa?Kintsugi là nghệ thuật sửa...

Ngày 20 – Ta Sẽ Trừng Phạt Sự Kiêu Ngạo Của A-si-ri

Hoithanh.com - Tôi có khoe khoang về những năng lực của mình không? Hãy tra xét xem có phải chúng ta đang đi quá xa để thực hiện những ước muốn của chúng ta hơn là làm hết khả năng trong vai trò của chúng ta hay không?

Ngày 18 – Sự Hướng Dẫn Của Trụ Mây Và Trụ Lửa

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã sử dụng một trụ mây ban ngày và một trụ lửa ban đêm làm công cụ hướng dẫn để dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc.