Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Quyền Năng Đắc Thắng Hoạn Nạn

Ngày 09 – Quyền Năng Đắc Thắng Hoạn Nạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 5:1-10

1 Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người. 2 Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm nầy, và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. 3 Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. 4 Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm nầy, chúng ta thở than dưới những gánh nặng, không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. 5 Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều nầy, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. 6 Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể nầy, chúng ta cách xa Chúa, 7 vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy. 8 Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể nầy để được ở với Chúa thì hơn. 9 Cho nên, dù ở trong thân thể nầy, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10 Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.    

Suy ngẫm

C.1 Việc dựng nên từ Đức Chúa Trời….đời đời trên thiên đàng,  nói đến sự phục sinh thân thể các tín hữu sẽ nhận được vào ngày cuối cùng. Việc so sánh với cái lều là hoàn toàn thích hợp, bởi vì Phao-lô may trại khi sống ở Cô-rinh-tô, và người Cô-rinh-tô dường như bán những chiếc lều cho những người thủy thủ hoặc sử dụng chúng  để đón tiếp những người khách đến sự lễ hội I-sthơ-mi-an.

C.9 Chúng ta đặt mục tiêu làm vui lòng Ngài.Phao-lô sống cả cuộc đời, hy vọng rằng những hành động của ông hàng ngày, sẽ mang lại đến sự vui lòng cho Đức Chúa Trời. Các Cơ-Đốc nhân có thể làm vui lòng hoặc không làm vừa lòng Đức Chúa Trời trong những hành động hàng ngày của mình (Ê-phê-sô 5:10; Hê-bơ-rơ 13:21; ngược lại Phao-lô sợ làm Đức Chúa Trời không vui; 2 Cô-rinh-tô 5:11).

C.1-5 Phao-lô nói rằng cho dù các Cơ-Đốc nhân than vãn khi sống trong lều bằng đất (thân thể xác thịt) dễ dàng bị tiêu diệt, họ mong ngóng được sống trong nhà thiên đàng đời đời (thân thể phục sinh). Sự phục sinh của các Cơ-Đốc nhân là sự sống đời đời đắc thắng sự chết; và các tín hữu sẽ được mặc một thân thể mới như Chúa Jêsus phục sinh.Phao-lô nói thêm rằng Đức Thánh Linh đảm bảo sự phục sinh của các Cơ-Đốc nhân.

C.6-10 Do sự chắc chắn về việc phục sinh, Phao-lô luôn luôn tự tin và không sợ chết. Tuy nhiên, Phao-lô không sống đời sống trên đất một cách bất cẩn chỉ bởi vì ông có niềm hy vọng nơi sự phục sinh. Ông biết rằng trước sự ngôi phán xét của Đấng Christ, cuộc sống trên đất của ông sẽ được đánh giá và ban thưởng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức tin của chúng ta là sự phục sinh của thân thể trong tương lai, nhưng trọng tâm của thời hiện tại là chúng ta sống như thế nào. Những người có niềm tin nơi sự phục sinh, không chỉ suy ngẫm về tương lai, nhưng họ cũng suy nghĩ,  điều gì có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, như vậy họ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy chắc chắn rằng bạn không bất cẩn trong việc suy nghĩ làm thế nào để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong thời gian hiện tại,  bởi nỗi sợ hãi hoặc là bởi có sự sẵn sàng cho tương lai.

Cầu nguyện: Chúa ơi, cho dù điều sẽ xảy ra trong tương lai là lớn hơn hoặc hào hứng hơn, thì xin hãy giúp con không trở nên bất cẩn đối với cuộc sống của con ngày hôm nay.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 5-7

Bình Luận:

You may also like