Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Đời Sống Khác Biệt Của Cơ Đốc Nhân

Ngày 11 – Đời Sống Khác Biệt Của Cơ Đốc Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 6:1-7:1

1 Vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin anh em đừng nhận ân điển của Ngài một cách vô ích. 2 Vì Ngài phán rằng: “Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi.” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!

3 Chúng tôi không làm cớ vấp phạm cho ai, để chức vụ mình không bị chỉ trích. 4 Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, 5 đòn vọt, tù đày, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói; 6 trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thành, 7 trong lời nói chân thật, và trong quyền năng của Đức Chúa Trời; cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái; 8 dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật; 9 bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến; bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống; xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết; 10 xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng; xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có; xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. 11 Thưa anh em tại Cô-rinh-tô, chúng tôi thật lòng nói với anh em lòng chúng tôi rộng mở. 12 Chúng tôi không hẹp hòi đối với anh em, nhưng chính lòng anh em hẹp hòi. 13 Hãy đối xử với chúng tôi như chúng tôi đối xử với anh em — tôi nói với anh em như nói với con cái mình — anh em cũng hãy mở rộng lòng mình!

14 Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? 15 Đấng Christ và Bê-li-an có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? 16 Có thể nào hòa hợp đền thờ của Đức Chúa Trời với các thần tượng không? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: “Ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.” 17 Vì vậy, Chúa phán: “Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì Ta sẽ tiếp nhận các ngươi.18 Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta. Chúa Toàn Năng phán vậy.”

1 Thưa anh em yêu dấu, vì có những lời hứa nầy, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh, cũng hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.          

Suy ngẫm

6:14-7:1 Phao-lô kêu gọi Hội Thánh kỷ luật, như một sự bày tỏ của sự ăn năn. Phần này mang đến lập luận của Phao-lô trong các câu 2:14-7:1, điều lên đến đỉnh cao qua cách đưa ra sự áp dụng cụ thể, lần thứ hai, đối với những gì có ý nghĩa đối với những người Cô-rinh-tô, để “mở rộng tấm lòng [của họ]” đối với Phao-lô,  giữa những cuộc tranh cãi đang diễn ra ở Cô-rinh-tô.

C.15 Bê-li-an. Cái tên này về Sa-tan không tìm thấy ở chỗ nào nữa trong Cựu ước hoặc Tân ước, nhưng được sử dụng trong từ ngữ của người Do Thái vào thời của Phao-lô. Bắt nguồn từ một trong các đặc tính của Sa-tan (Phục truyền 13;13), nó thường được sử dụng trong các văn cảnh nhấn mạnh hoạt động của Sa-tan như kẻ đối địch của Đức Chúa Trời, điều cũng phù hợp với mối quan tâm của Phao-lô đối với những người chống nghịch ông.

6:14-7:1 Phao-lô bảo các tín hữu đứng mang ách (ràng buộc) với những người không tin. Ông nói tiếp và đưa ra năm sự so sánh để nhấn mạnh điểm này: sự công chính/sự không đúng luật, ánh sáng/bóng tối, Đấng Christ/Bê-li-an, người tin/người không tin, đền thờ của Đức Chúa Trời/các thần tượng. Khi Phao-lô nói, “Đừng mang ách với kẻ chẳng tin”, điều đó không có nghĩa là các Cơ-Đốc nhân không được, thậm chí liên hệ với những người chưa tin. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tránh những thứ những người chưa tin làm khiến cho thân thể và tâm hồn của chúng ta không được trong sạch và làm tổn hại đến đức tin của chúng ta – những việc như thờ lạy hình tượng và sống đời sống tình dục bừa bãi và tham lam.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Khi mọi thứ không được trong sạch, sức mạnh duy nhất giữ chúng ta được thanh sạch là sự kính sợ Đức Chúa Trời (7:1). Hãy kính sợ Đức Chúa Trời mọi thời điểm trong ngày, để chúng ta có thể được nên trọn vẹn trong sự thánh khiết.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con ý thức về Ðức Chúa Trời, Ðấng luôn luôn quan tâm hàng ngày hàng giờ.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 11-13

Bình Luận:

You may also like