Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đức Tin Phục Sinh Chiến Thắng Sự Chết

Ngày 08 – Đức Tin Phục Sinh Chiến Thắng Sự Chết

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 4:1-18

 1 Thế thì, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng tôi nhận được chức vụ nầy, nên chúng tôi không nản lòng. 2 Chúng tôi khước từ những việc làm mờ ám và đáng xấu hổ; chúng tôi không dùng sự xảo quyệt hoặc giả mạo lời Đức Chúa Trời. Trái lại, khi thẳng thắn tỏ bày chân lý, chúng tôi để lương tâm của mọi người nhận định về chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. 3 Nếu Tin Lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. 4 Thần của đời nầy làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng Tin Lành vinh quang của Đấng Christ, là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 5 Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, mà rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa; và bản thân chúng tôi là đầy tớ của anh em vì Đức Chúa Jêsus. 6 Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi, ban ánh sáng để hiểu biết vinh quang của Đức Chúa Trời trên gương mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 7 Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi. 8 Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; 9 bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. 10 Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi. 11 Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jêsus, để cho sự sống của Đức Chúa Jêsus được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi. 12 Như vậy, sự chết hành động trong chúng tôi, còn sự sống thì hành động trong anh em. 13 Bởi có cùng một lòng tin như lời đã chép: “Tôi đã tin, nên tôi nói,” cũng vậy, chúng tôi tin, nên mới nói. 14 Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Jêsus sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và đem chúng tôi cùng với anh em vào trong sự hiện diện của Ngài. 15 Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. 16 Vậy nên, chúng tôi không nản lòng, dù con người bên ngoài bị suy mòn dần nhưng con người bên trong ngày càng đổi mới hơn. 17 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, 18 bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.      

Suy ngẫm

C.13 Vẫn một thần linh của đức tin. Hầu hết các nhà diễn giải hiểu điều này không phải là việc nói đến Đức Thánh Linh, nhưng mà là việc đề cập đến cùng một kiểu thái độ tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà Đa-vít đã có, bất chấp sự hoạn nạn của ông (Thi Thiên 116:10). Tuy vậy, một số người tin là đây là một sự đề cập đến Đức Thánh Linh, bởi vì Đức Thánh Linh là Đấng tạo ra đức tin, và là Đấng đảm bảo những lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này, việc trích dẫn Thi Thiên 16:10 của Phao-lô gợi ý rằng, ông coi kinh nghiệm chịu khổ của ông là sự tiếp tục kinh nghiệm chịu  khổ của một người công bình trong Thi Thiên 116.

C.7-15 Phao-lô so sánh cuộc sống của ông và Phúc âm như những bình đất và của báu ở trong. Phao-lô nói rằng ông không có sức mạnh trong mình, nhưng Phúc âm ông mang là sức mạnh của ông. Sức mạnh của Phúc âm là lý do Phao-lô không đầu hàng những sự khốn khó của mình và rơi vào sự thất vọng (c.7-9). Phao-lô ứng xử với sự chịu khổ như là một cơ hội tuyệt vời để dự phần vào sự chết của Chúa Jêsus. Ông tin rằng những người dự phần vào sự chết của Đấng Christ cũng sẽ dự phần vào sự phục sinh; đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng khiến Chúa Jêsus sống lại. Chính niềm tin này đã thúc đẩy Phao-lô rao truyền Phúc âm một cách dạn dĩ, tạ ơn và làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh (c.10-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Là những chiếc bình chứa đựng Phúc âm của Chúa Jêsus yêu dấu, chúng ta không được thất vọng trong bất cứ sự hoạn nạn và sự bắt bớ nào. Đối với chúng ta, sự hoạn nạn là một cách để suy ngẫm và trải nghiệm sự sống của Chúa Jêsus phục sinh. Hơn nữa, dẫu rằng chúng ta đối diện những tình huống của sự chết, bởi vì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của Chúa Jêsus phục sinh, chúng ta sẽ không sợ hãi. Ngợi khen quyền phép của Đức Chúa Trời, Đấng ban Chúa Jêsus yêu dấu vào trong chúng ta – như những bình bằng đất!

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài, Chúa ơi, vì làm đầy con bằng Phúc âm quý giá!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Các Vua 1-4

Bình Luận:

You may also like