Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Chức Vụ Của Giao Ước Mới

Ngày 07 – Chức Vụ Của Giao Ước Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

IICô-rinh-tô 3:1-18

1 Có phải chúng tôi lại bắt đầu tự đề cao mình không? Hay như một số người khác, chúng tôi cần có thư giới thiệu với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi chăng? 2 Chính anh em là thư giới thiệu của chúng tôi, được viết trong lòng chúng tôi, được mọi người biết và đọc. 3 Thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống; không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. 4 Nhờ Đấng Christ, chúng tôi tin chắc như vậy đối với Đức Chúa Trời. 5 Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. 6 Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết, mà là giao ước trong Thánh Linh, vì văn tự đem lại sự chết, nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. 7 Vì, nếu chức vụ đem đến sự chết, được khắc chữ trên những bảng đá mà còn đến trong vinh quang, khiến con dân Y-sơ-ra-ên không thể nhìn mặt Môi-se được, vì ánh hào quang trên mặt ông, dù là hào quang chóng qua, 8 thì chức vụ của Thánh Linh lại không đến trong vinh quang bội phần hơn sao? 9 Vì nếu chức vụ đem đến sự kết án mà còn được vinh quang, thì chức vụ đem đến sự công chính lại càng vinh quang hơn dường nào! 10 Thật vậy, trong trường hợp nầy, điều đã từng được vinh quang sẽ không còn vinh quang gì nữa trước sự vinh quang vượt trội nầy. 11 Vì nếu điều chóng qua còn có được vinh quang thì điều trường tồn lại càng được vinh quang hơn dường nào!

12 Vì có niềm hi vọng như vậy, nên chúng tôi rất dạn dĩ, 13 không giống như Môi-se, lấy màn che mặt mình để con dân Y-sơ-ra-ên không thấy sự kết thúc của hào quang chóng tàn. 14 Nhưng lòng họ vẫn cứng cỏi, vì cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, bức màn ấy vẫn chưa cất khỏi họ; vì chỉ trong Đấng Christ, bức màn ấy mới được cất bỏ. 15 Thật vậy, cho đến ngày nay, mỗi khi nghe đọc sách Môi-se thì bức màn lại che phủ lòng họ. 16 Nhưng khi một người trở lại với Chúa, thì màn ấy được cất đi. 17 Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. 18 Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh.         

Suy ngẫm

C.2–3 Để hoàn tất Ê-xê-chi-ên 11:19 và 36:26, Phao-lô so sánh giao ước cũ, trong đó Đức Chúa Trời viết trên bảng đá (Ê-xê-chi-ên 24:12), với chức vụ sứ đồ viết trên bảng lòng của con người. Phao-lô “viết” trên tấm lòng, chứ không phải bằng mực, mà bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Công việc của Đức Thánh Linh làm thay đổi tấm lòng của những người Cô-rinh-tô, kết quả của Phao-lô xác nhận rằng giao ước mới được thiết lập qua chức vụ của ông.

C.5 Sự đầy đủ của Phao-lô đến từ Đức Chúa Trời. Sự đầy đủ của Phao-lô, một sứ đồ gợi nhớ đến tấm gương được bày tỏ trong sự kêu gọi các nhà tiên trong Cựu ước.

C.2-5 Những người giảng đạo trong những ngày đó thực hiện chức vụ của mình với những bức thư hướng dẫn của nhiều Hội Thánh. Tuy nhiên, đối với Phao-lô, các Hội Thánh được xây dựng bởi chức vụ của ông và các cuộc đời được biến đổi của những người trong những hội thánh đó, chính là những bức thư hướng dẫn khắc họa hình ảnh của ông.

C.6-9 Giao ước cũ (Luật của Môi-se) là vinh hiển và công bình, nhưng giao ước mới (Phúc âm) thậm chí còn vinh hiển và công bình hơn. Điều này là bởi vì giao ước cũ có sự lên án tội lỗi của dân sự và sự sửa phạt vì tội lỗi của họ, trong khi giao ước mới mang đến sự tha thứ cho những ai phạm tội và khiến họ nên công bình và ban cho họ sự sống.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Cuộc sống đức tin không chỉ sống theo Luật pháp (luật lệ), mà là sống trong Lời Chúa và có mối liên hệ với Chúa để trở nên giống Ngài. Hãy nhớ, mục tiêu đức tin của chúng ta không phải là tuân theo Luật pháp, mà là cả con người trở nên giống Chúa Jêsus và sống như Ngài đã sống.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con phục vụ Đức Chúa Trời và những người lân cận của con với sự vui mừng trong Đức Thánh Linh. Xin hãy giúp con sống như những người của Đức Chúa Trời và của giao ước mới, những người mang hình ảnh của Chúa Jêsus.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Các Vua 21-22

Bình Luận:

You may also like