Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Phao-Lô Và Những Giáo Sư Giả

Ngày 17 – Phao-Lô Và Những Giáo Sư Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 11:1-15

1 Ước gì anh em chịu đựng sự điên rồ của tôi một chút! Phải, anh em nên chịu đựng. 2 Vì anh em, tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ. 3 Nhưng tôi sợ rằng, như Ê-va bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thể nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. 4 Vì, nếu có ai đến rao giảng cho anh em một Jêsus khác với Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi đã rao giảng, hoặc nếu anh em nhận một linh khác với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc tiếp nhận một tin lành khác với Tin Lành anh em đã tiếp nhận, thì chắc anh em cũng sẵn sàng chấp nhận! 5 Tôi nghĩ rằng, tôi chẳng thua kém gì các sứ đồ siêu đẳng kia đâu. 6 Lời nói của tôi có thể kém trôi chảy, nhưng tri thức thì không kém đâu. Tôi đã tỏ rõ điều nầy trong mọi trường hợp và giữa mọi người.

7 Tôi có lỗi gì khi hạ mình xuống để anh em được tôn cao? Hoặc khi tình nguyện rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời cho anh em mà không đòi hỏi gì? 8 Tôi đã vơ vét từ các Hội Thánh khác bằng cách nhận trợ cấp của họ để phục vụ anh em. 9 Trong thời gian ở với anh em, gặp lúc thiếu thốn, tôi đã không phiền lụy một ai, vì các anh em ở Ma-xê-đô-ni-a đã đến cung ứng các nhu cầu của tôi. Bất cứ việc gì, tôi cũng đều giữ để khỏi làm gánh nặng cho anh em, và sẽ cứ làm như vậy. 10 Cũng như chân lý của Đấng Christ ở trong tôi, không một ai trong các khu vực A-chai nầy có thể làm cho tôi thôi tự hào về điều nầy. 11 Tại sao vậy? Vì tôi không yêu thương anh em chăng? Có Đức Chúa Trời biết! 12 Nhưng điều tôi đang làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để loại bỏ cơ hội của những kẻ tìm cơ hội khoe khoang rằng họ cũng như chúng tôi. 13 Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. 14 Nào có lạ gì, ngay cả Sa-tan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. 15 Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc chúng sẽ nhận hậu quả xứng với việc chúng đã làm.

Suy ngẫm

C.1-7 Phao-lô,người xây dựng Hội Thánh ở Cô-rinh-tô khi rao truyền Phúc âm, là người cha thuộc linh của các tín hữu ở Cô-rinh-tô  (1Cô-rinh-tô 4:15). Vì thế, Phao-lô yêu thương và nuôi dưỡng những người Cô-rinh-tô như con cái của mình. Ông muốn họ sống “như người nữ trinh trắng”, người đã được đính ước kết hôn với Đấng Christ. Phao-lô cũng muốn Hội Thánh Cô-rinh-tô không bị dẫn sai lạc khỏi lẽ thật của Phúc âm, giống như Ê-va đã bị lừa dối bởi con rắn xảo quyệt.

C.3 Cũng giống như vào lúc sa ngã của Ê-va trong khu vườn (Sáng Thế ký 3:1-13), sự quỷ quyệt của con rắn (nghĩa là của Sa-tan, xem 2 Cô-rinh-tô 4:4, 6:15, 11:14-15), bây giờ được bày tỏ bởi những người chống nghịch lại Phao-lô, có ở trong sự cám dỗ nghi ngờ sự đầy đủ của sự chu cấp của Đức Chúa Trời và lẽ thật của lời Ngài, điều bây giờ sẽ tập trung vào Đấng Christ (xem 1:20).

C.5-6 những siêu sứ đồ. Phao-lô có lẽ đang sử dụng danh hiệu có tính châm biếm để mô tả những sứ đồ giả, những người gây rắc rối cho Hội Thánh Cô-rinh-tô, bằng cách giảng “một Jêsus khác”. Cho dù Phao-lô có thể không giỏi nói, kiến thức của ông về Phúc âm vượt xa kiến thức của những kẻ chống lại ông.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Các Cơ-Đốc nhân phải thận trọng để những giáo sư giả của một phúc âm khác và một Jêsus khác không lừa dối họ được. Phúc âm chân thật được đánh dấu bởi lẽ thật của Đức Thánh Linh. Cho dù việc giảng dạy giả dối có thể gây cảm động và xuất sắc, các Cơ-Đốc nhân phải có sự phân biệt để không tiếp nhận nó nếu nó không phải là Phúc âm chân thật. Hãy cải thiện khả năng tập trung vào việc giảng dạy của những người giảng Phúc âm chân thật. Hãy đừng để bị lừa dối bởi những kỹ năng nói của các giáo sư giả.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy ban cho con khả năng phân biệt để biện biệt được giữa Phúc âm chân thật và phúc âm giả dối.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 9-12

Bình Luận:

You may also like