Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Những Của Dâng Đầy Đức Tin Và Tình Yêu Thương

Ngày 15 – Những Của Dâng Đầy Đức Tin Và Tình Yêu Thương

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 9:1-15

1 Về việc trợ giúp các thánh đồ, tôi không cần phải viết thêm cho anh em nữa. 2 Vì tôi biết nhiệt tâm của anh em, và tôi đã khoe về anh em với người ở Ma-xê-đô-ni-a rằng người A-chai đã sẵn sàng từ năm ngoái. Lòng nhiệt thành của anh em đã giục giã nhiều người. 3 Nhưng tôi đã phái các anh em nầy đi, để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích, và để anh em có thể sẵn sàng, như lời tôi đã nói; 4 kẻo khi những người Ma-xê-đô-ni-a cùng đến với tôi, thấy anh em không sẵn sàng thì chúng tôi — nếu không muốn nói là cả anh em nữa — sẽ bị xấu hổ vì đã tin tưởng như thế. 5 Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thúc giục vài người đến chỗ anh em trước và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp nầy được sẵn sàng như một tặng phẩm tự nguyện chứ không do ép buộc. 6 Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. 8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành, 9 như có chép rằng:

“Người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó;

Sự công chính của người tồn tại mãi mãi.”

10 Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. 11 Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện; để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời. 12 Vì sự trợ giúp nầy không những đáp ứng nhu cầu của các thánh đồ mà còn khiến nhiều người cảm tạ Đức Chúa Trời nữa. 13 Việc trợ giúp nầy là bằng chứng để họ tôn vinh Đức Chúa Trời, vì sự vâng phục Tin Lành của Đấng Christ mà anh em đã bày tỏ, và vì sự trợ giúp rộng rãi của anh em đối với họ và với mọi người. 14 Còn họ sẽ cầu nguyện cho anh em và quý mến anh em, vì ân điển kỳ diệu Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. 15 Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không tả xiết!

Suy ngẫm

C.6-12Đức Chúa Trời ban quyền phép cho các Cơ-Đốc nhân dâng hiến một cách rời rộng và thực hiện những việc lành trong mọi hoàn cảnh. Nếu một tín hữu có suy nghĩ đến việc giúp đỡ những người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển mọi cách để người đó không chỉ làm việc lành, nhưng cũng làm vinh hiển Đức Chúa Trời qua những việc này. Tương tự như vậy,  việc ban cho của Hội Thánh Cô-rinh-tô, bất chấp những hoàn cảnh khó khăn của họ, không chỉ đáp ứng những nhu cầu của các Cơ-Đốc nhân người Do Thái, nhưng qua đây họ cũng dâng rất nhiều sự tạ ơn và vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

C.9:6 gieo nhiều. Phao-lô mở rộng câu ngạn ngữ nổi tiếng “Bạn gặt thứ bạn gieo”. Đức Chúa Trời không ra lệnh cho các Cơ-Đốc nhân ban cho một lượng nhất định, nhưng Ngài ban cơ hội để ban cho rộng rãi. Những ai gieo một cách hào phóng, cũng sẽ gặt dư dật liên quan đến việc kết trái cho vương quốc Đức Chúa Trời.

C.9:7–8 Đức Chúa Trời ưa thích người dâng cách vui lòng, một sự đề cập đến trong Châm Ngôn 22:9 trong Bản Bảy Mươi. Đức Chúa Trời yêu thích việc ban cho có động cơ vui mừng như thế này cho những người khác, bởi vì nó diễn tả sự thỏa lòng trong việc dâng hiến nhớ ân điển của Đức Chúa Trời, người tín hữu làm mọi việc lành có thể làm và mang lại kết quả sự tạ ơn và sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời (c.11-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Việc phục vụ những người khác qua những của dâng làm thỏa lòng của những người dâng và đáp ứng những nhu cầu cho những người nghèo khó. Đồng thời, việc này cũng làm thỏa lòng những người chứng kiến với sự tạ ơn – tất cả những điều này thực sự làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hãy dâng với tấm lòng vui mừng và hãy giúp những người khó khăn vì Phúc âm. Khi đó bạn sẽ dự phần vào sự vui mừng của Đức Chúa Trời qua chức vụ này.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con đừng lảng tránh việc làm người giúp đỡ trong công việc của Ngài. Con muốn giúp đỡ những người khốn khó xung quanh con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 1-4

Bình Luận:

You may also like