Thúc Đẩy Bởi Lòng Biết Ơn

love-god-sand_160x120HoiThanh.Com - Lòng nhiệt thành tận hiến cho Đức Chúa Trời là đặc điểm khác biệt và đặc biệt của những người Cơ Đốc so với những con người bình thường khác.

Mục Sư Jonathan Goforth Và Con Chim Gõ Kiến

Wood_Pecker_104x120

HoiThanh.Com - Nhiều lần Jonathan Goforth trở về nhà từ buổi nhóm thường chào vợ với câu : “Này, tôi phải tự nhắc nhở mình về con chim gõ kiến tối nay.” Trong cuộc đời ông đã sớm chọn cho mình câu phương châm : “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta” (Xa-cha-ri 4:6).

Đã Bao Giờ Bạn Trông Thấy Thiên Sứ Chưa?

angels_3_rejoice_127x120HoiThanh.Com - Bạn đã có thấy thiên sứ chưa? Chúng ta thường không thể trông thấy họ, nhưng Đức Chúa trời hứa rằng, Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi, bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi (Thi-thiên 91:11).

Tình Yêu Của Cha Mẹ

godslove1_151x120HoiThanh.Com - Mỗi khi nghĩ về tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình, chúng ta thường rơi nước mắt vì cảm động. Bởi tình yêu cha mẹ dành cho con cái là một thứ tình yêu sâu nặng và lớn lao vô cùng. Tuy nhiên, khi đem so sánh tình yêu thương của cha mẹ với tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng, tình yêu của Chúa còn tuyệt vời và sâu nặng vô vàn hơn thế.

Điều Kiện Của Đức Chúa Trời Để Được Ban Phước

praise-jesus1_160x120HoiThanh.Com - Chúng ta luôn khao khát nhận được sự ban phước dư dật của Chúa. Chúng ta luôn cầu xin "Chúa ơi, xin ban phước cho con thật nhiều!" Nhưng nhiều người trong chúng ta lại chưa kinh nghiệm được phước hạnh đầy trọn trong Ngài. Câu hỏi tại sao được đặt ra. Có phải quá khó cho chúng ta trong việc được nhận và hưởng sự ban phước trọn vẹn từ nơi Cha Thiên Thượng?

Mary – Người Mẹ Gương Mẫu Cho Những Người Mẹ Ngày Nay

motherHoithanh.com - Bà Mary là một người mẹ mẫu mực tuyệt vời cho những người mẹ đương thời. Đời sống của bà , một đời sống đầy dẫy đức tin, được bày tỏ qua bài hát ngợi khen Chúa trong Luca 1: 46 – 56. Tấm lòng của bà Mary hòa nhịp với Chúa vì bà luôn vâng theo ý muốn của Chúa.

Đức Chúa Trời Chuyển Giao Tài Khoản Mùa Gặt

topHoithanh.com - Sự Chuyển Giao cho Mùa Gặt: Có một sự chuyển giao tài sản lớn lao đang đến. Của cải của thế gian đã được cất trữ cho mục đích thu hoạch mùa gặt. Hội thánh có một công tác quan trọng để làm trong những ngày tháng tới. Sự vận hành lớn lao nhất của Đức Chúa Trời mà thế giới chưa hề chứng kiến đang ở trước mắt chúng ta.

 

Mang Gánh Nặng Cho Nhau

freshHoithanh.com - Khi ấy, một luật sư đứng dậy hỏi để thử Đức Chúa Giê-su, "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài hỏi lại ông, "Trong Luật Pháp có chép những gì? Ngươi đọc và thấy những gì?" Ông đáp, "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu người lân cận như mình." Ngài nói với ông, "Ngươi đáp đúng lắm. Hãy làm như thế, thì ngươi sẽ sống." (Lu-ca 10:25-28)

Kẻ Đói Khát Hòa Bình Sẽ Thịnh Vượng

42691-bigthumbnail_160x120HoiThanh.Com - Tôi cầu nguyện cho bạn để khi bạn đọc hết bài này, bạn đói khát sự hòa bình đến nỗi bạn sẽ làm bất cứ điều gì bạn thấy phải làm để giữ mình tránh xa khỏi sự xung đột. Lời Chúa dạy dỗ, khuyến khích và thúc giục tín đồ giữ mình tránh xa sự xung đột và sống trong hòa bình. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống cuộc đời phước hạnh, đầy quyền năng, mà điều đó không thể có nếu không có hòa bình.

Sự Sẵn Sàng So Với Tài Năng

jesus_call_160x113HoiThanh.Com - Bạn thường nói rằng mình chẳng có tài năng gì để phục vụ Chúa. Bạn thường nói rằng tôi không có thời gian để phục vụ Ngài. Nhưng Chúa yêu mến những tấm lòng sẵn sàng hầu việc. Bạn nghĩ sao?