Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Đức Chúa Trời Của Các Thần Vua Của Các Vua

Ngày 10 – Đức Chúa Trời Của Các Thần Vua Của Các Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 2:31-49

31 Tâu đức vua, nầy, vua đã thấy một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và vô cùng rực rỡ, đứng sừng sững trước mặt vua, hình thù rất dễ sợ. 32 Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và hai cánh tay bằng bạc; bụng và đùi bằng đồng; 33 ống chân bằng sắt và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. 34 Khi vua đang mải nhìn pho tượng thì có một hòn đá chẳng phải bởi bàn tay loài người đục ra, đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của pho tượng, khiến chúng vỡ tan tành. 35 Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc và vàng đều cùng vỡ vụn, giống như trấu trên sân đập lúa mùa hạ, và bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào cả. Nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, chiếm cả mặt đất. 36 Đó là giấc chiêm bao. Bây giờ, chúng tôi xin giải thích cho vua ý nghĩa của nó.

37 Tâu đức vua, ngài là vua của các vua; Đức Chúa Trời trên trời đã ban cho vua vương quốc, quyền uy, sức mạnh và vinh quang. 38 Ngài đã trao vào tay vua con cái loài người, thú đồng và chim trời; dù chúng ở nơi nào Ngài cũng giao cho vua cai trị tất cả. Vậy, vua là cái đầu bằng vàng. 39 Nhưng sau vua, sẽ xuất hiện một vương quốc khác, kém hơn vương quốc của vua; rồi một vương quốc thứ ba, là vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị khắp đất. 40 Lại có một vương quốc thứ tư, mạnh như sắt, vì sắt đập nát và phá tan tành mọi vật; và như sắt đập nát và phá tan tành mọi vật thể nào, thì vương quốc ấy cũng đập nát và phá tan tành các nước khác thể ấy. 41 Như vua đã thấy, bàn chân và ngón chân, một phần bằng đất sét một phần bằng sắt, đó là một vương quốc bị phân chia, nhưng trong vương quốc đó sẽ có một phần sức mạnh của sắt, như vua đã thấy sắt trộn với đất sét. 42 Những ngón chân một phần bằng sắt một phần đất sét nên vương quốc đó vừa mạnh vừa giòn. 43 Như vua đã thấy sắt trộn với đất sét, các dân tộc trong vương quốc cũng pha trộn nhau nhưng không kết hợp nhau được, như sắt không thể pha trộn với đất sét được. 44 Trong đời các vua nầy, Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác. Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác, còn chính nó sẽ tồn tại đời đời. 45 Như vua đã thấy, hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời cao cả đã cho vua biết việc gì sẽ đến. Giấc chiêm bao nầy là thật và lời giải thích trên là chắc chắn.”

46 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa sấp mặt xuống lạy Đa-ni-ên rồi truyền đem lễ vật và trầm hương dâng cho ông. 47 Vua nói với Đa-ni-ên, “Thật, Đức Chúa Trời của các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các vua, là Đấng mặc khải những điều bí nhiệm, nhờ Ngài mà ngươi có thể bày tỏ những điều bí nhiệm nầy.” 48 Vua đặt Đa-ni-ên vào địa vị cao trọng và ban cho ông tặng phẩm quý giá. Vua lập ông cai trị toàn tỉnh Ba-by-lôn và đứng đầu các thủ lĩnh của các nhà thông thái Ba-by-lôn. 49 Theo lời thỉnh cầu của Đa-ni-ên, vua bổ nhiệm Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô cùng cai quản tỉnh Ba-by-lôn; còn Đa-ni-ên thì túc trực trong cung vua.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên, người đã ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời, giải thích giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa và ý nghĩa của nó. Điều vị vua thấy trong giấc mơ của ông ta là một bức tượng có đầu bằng vàng ròng, ngực và cánh tay bằng bạc, bụng và đùi bằng đồng, ống chân bằng sắt, bàn chân một phần bằng sắt và một phần bằng đất sét. Nhưng khi hòn đá va vào bức tượng, thì bức tượng bị vỡ tan tành, và hòn đá trở thành một ngọn núi lớn bao phủ cả mặt đất. Đầu bằng vàng ròng là Nê-bu-cát-nết-sa, và sau đó những vương quốc khác kém hơn. Vào ngày cuối cùng Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt chúng, và sẽ còn lại đời đời (c.31-45). Khi Đa-ni-ên giải thích và giải nghĩa giấc chiêm bao, Nê-bu-cát-nết-sa cúi xuống trước Đa-ni-ên và tỏ lòng tôn kính ông, và đã lập ông làm người lãnh đạo tất cả những nhà thông thái và quan cai trị  (c.46-49).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.36-45 Đức Chúa Trời là Chúa có thật, Đấng sử dụng các vương quốc và những người cai trị của thế giới này cho mục tiêu đúng đắn của họ để hoàn tất công việc cứu chuộc trong Đức Chúa Jêsus Christ. Thậm chí vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn lớn cũng chỉ là một “người tôi mọi” (Giê-rê-mi 27:6), người hành động theo những mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta kiểm soát lịch sử của thế giới này, nơi các vương quốc và các vị vua được thiết lập và chỉ định. Còn nữa, chúng ta hãy tham gia vào lịch sử của Đức Chúa Trời bằng cách vâng theo lời Ngài.

Tham khảo

2:37–38 Theo sự giải nghĩa của Đa-ni-ên, cái đầu bằng vàng là Nê-bu-cát-nết-sa. Đức Chúa Trời ban cho ông ta quyền thế, sức mạnh và vinh quang to lớn điều gợi nhớ lại điều bảo đảm cho A-đam, với sự tể trị không chỉ trên con người, nhưng cũng trên cả chim trời và các loài thú đồng.

2:46–49 Nê-bu-cát-nết-sa nhận ra và tôn vinh Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên và thăng chức cho Đa-ni-ên và những người bạn của ông trong triều đình của Ba-by-lôn, tạo cho họ nhiều cơ hội hơn để đẩy mạnh sự hòa bình và phúc lợi của thành phố, nơi Chúa đã đưa họ đi lưu đày, như Giê-rê-mi đã nói đến (so sánh Giê-rê-mi 29:5–7).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con không lo lắng trong thế giới này, chỉ là cái tạm thời và xin hãy giúp chúng con nhìn vào Vương quốc của Ngài, điều còn đời đời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 47-50

Bình Luận:

You may also like