Home Dưỡng Linh Ngày 09 – Đức Chúa Trời, Chúa Của Những Điều Bí Mật

Ngày 09 – Đức Chúa Trời, Chúa Của Những Điều Bí Mật

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Đa-ni-ên 2:24-30

24 Vậy, Đa-ni-ên đến nhà A-ri-ốc, là người vua đã giao việc tiêu diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn, và nói: “Đừng diệt các nhà thông thái Ba-by-lôn; xin đưa tôi vào trước mặt vua thì tôi sẽ giải nghĩa điềm chiêm bao cho vua.”

25 A-ri-ốc lập tức đưa Đa-ni-ên vào chầu vua và tâu với vua: “Hạ thần đã tìm được một người trong những người lưu đày từ Giu-đa có thể giải thích giấc chiêm bao của bệ hạ.”

26 Vua hỏi Đa-ni-ên, cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa, “Ngươi có thể tỏ cho trẫm biết giấc chiêm bao trẫm đã thấy cùng với lời giải thích được không?” 27 Đa-ni-ên trả lời: “Không có một nhà thông thái, một pháp sư, thuật sĩ hay chiêm tinh nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm mà vua đã hỏi cả. 28 Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là Đấng bày tỏ những điều bí nhiệm, sẽ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết những gì sẽ xảy đến trong những ngày cuối cùng. Đây là giấc chiêm bao và các khải tượng đến trong tâm trí của vua khi vua nằm trên giường:

29 Tâu đức vua, khi vua nằm trên giường suy nghĩ về việc sắp xảy đến thì Đấng bày tỏ điều bí nhiệm đã cho vua biết việc phải xảy đến. 30 Về phần tôi, không phải tôi khôn ngoan hơn người khác, nhưng điều bí nhiệm đã tỏ ra cho tôi để tôi giải thích lại cho vua hiểu, nhờ đó vua biết những ý tưởng trong lòng mình.

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-ni-ên đề nghị A-ri-ốt, người đã được lệnh giết những nhà thông thái của Ba-by-lôn, đưa ông đến với vua, bởi vì ông đã biết được giấc chiêm bao của vua là gì và nó có ý nghĩa gì. Khi vua thấy Đa-ni-ên, ông ta nghi ngờ, và hỏi liệu Đa-ni-ên có thực sự biết giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó hay không (c.24-26). Đa-ni-ên xưng nhận lý do ông có thể trả lời được điều mà những nhà thông thái Ba-by-lôn không thể, là bởi vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự bí ẩn cho ông. Đa-ni-ên làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Vị Vua đích thực và là Đấng Chúa Tể của tất cả các vị vua của thế gian (c.27-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.28 Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ những bí mật của Ngài cho chúng ta. Sự bày tỏ mà Đức Chúa Trời ban cho vị vua của Ba-by-lôn là một điều gì đó không một nhà thông thái nào của thế giới này có thể biết được. Thậm chí ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để chúng ta có thể biết được những điều bí mật của Ngài (1Cô-rinh-tô 2:10). Vì thế, khi bạn phụ thuộc vào Đức Thánh Linh và suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời, bạn có thể trải nghiệm được vô số tri thức và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Đa-ni-ên không chỉ cứu được chính mình, nhưng cả những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn, bằng cách tìm kiếm sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy ngày nay, các Cơ Đốc nhân nên khao khát giải quyết những sự lo lắng của thế giới bội nghịch bằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, điều được bày tỏ bởi Đức Thánh Linh.

Tham khảo

2:27–28 Đa-ni-ên có thể giải được giấc chiêm bao không phải bởi vì sự khôn ngoan của ông, mà chỉ bởi vì có một Đức Chúa Trời trên trời, Đấng bày tỏ những điều huyền bí. Lời tuyên bố của Đa-ni-ên bày tỏ sự tương phản giữa quyền năng của Đức Chúa Trời với sự bất năng của bất cứ những người ngoại khôn ngoan nào, những người bỏ bùa, những thuật sĩ, hoặc các nhà chiêm tinh học không thể biết “những sự bí ẩn” về điều nhà vua đã chiêm bao và điều mà giấc chiêm bao cho biết trước. 2:30 Đức Chúa Trời ở trên trời, Đấng bày tỏ những sự huyền bí khiến cho biết được sự giải nghĩa giấc chiêm bao, để Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn sẽ biết đến việc Đức Chúa Trời vĩ đại kiểm soát những sự kiện trong tương lai, và để ông ta nhận biết về điều sẽ xảy đến.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng khiêm nhường bày tỏ bí mật của Vương quốc của Ngài mà Ngài đã ban cho Hội Thánh chúng con.  

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 43-46

Bình Luận:

You may also like