Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Không Có Đức Chúa Trời Nào Khác Có Thể Cứu

Ngày 12 – Không Có Đức Chúa Trời Nào Khác Có Thể Cứu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 3:19-30

19 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa giận tái mặt, nhìn Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô và truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp bảy lần lúc bình thường. 20 Vua sai các binh sĩ lực lưỡng nhất trong quân đội trói Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô mà ném vào lò lửa hực. 21 Ba người ấy liền bị trói với nguyên quần trong, áo dài, áo ngắn cùng các triều phục khác và bị ném vào giữa lò lửa hực. 22 Vì lệnh vua quá nghiêm, lò lửa lại vô cùng nóng nên các binh sĩ ném Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô bị ngọn lửa thiêu rụi. 23 Còn ba người là Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực.

24 Bấy giờ, vua Nê-bu-cát-nết-sa kinh ngạc, đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: “Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không?” Họ trả lời: “Tâu bệ hạ, đúng vậy.” 25 Vua lại nói: “Kìa, trẫm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả; và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần.” 26 Rồi vua Nê-bu-cát-nết-sa đến gần cửa lò lửa hực và kêu lớn tiếng: “Hỡi Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, hãy bước ra và lại đây!” Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô liền bước ra khỏi lò lửa.

27 Các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, và các quan tham mưu của vua đều xúm lại và thấy lửa không có quyền tác hại trên thân thể ba người ấy; cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị sém, quần áo họ không bị nám, ngay cả mùi lửa cũng không dính vào họ.

28 Vua Nê-bu-cát-nết-sa lại nói: “Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô, Đấng đã sai thiên sứ Ngài đến và giải cứu các đầy tớ Ngài. Họ biết nhờ cậy Ngài, dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. 29 Vì vậy, ta ban chiếu chỉ nầy: Bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào có người xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác, A-bết-nê-gô thì sẽ bị xé ra từng mảnh, và nhà nó sẽ trở thành đống phân; vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế.”

30 Vua thăng chức cho Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong tỉnh Ba-by-lôn.

Suy ngẫm và hiểu

Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô bị ném vào lò lửa phừng phừng được đốt nóng gấp bảy lần hơn bình thường. Nhưng họ không bị tổn hại. Họ được nhìn thấy ở trong lò với một người giống như con trai của các thần (c.19-26). Sửng sốt, vị vua gọi họ đi ra và thậm chí cũng không có mùi khói trên họ! Nê-bu-cát-nết-sa ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo vệ họ và ông ta ra lệnh không ai được nói chống nghịch Đức Chúa Trời (c.27-30).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-27 Đức Chúa Trời ở cùng với dân Ngài, những người đang phải chịu khổ. Những người bạn của Đa-ni-ên bị ném vào lò lửa bị đốt nóng bảy lần hơn bình thường, nhưng thậm chí ở đó thiên sứ của Đức Chúa Trời vẫn ở cùng và bảo vệ họ một cách trọn vẹn. Tương tự như vậy, ngày nay khi chúng ta bị bắt bớ bởi vì chúng ta cố gắng sống bởi đức tin, chúng ta cũng sẽ gặp được Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-23 Trong một thế giới chống lại Đức Chúa Trời, việc quyết định sống bằng Lời của Ngài sẽ dẫn đến sự chịu khổ. Đôi khi, sự chịu khổ quá khó khăn chúng ta không thể chịu được bằng sức riêng của mình. Nhưng đừng sợ hãi và hãy nhìn lên Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng với chúng ta trong sự chịu khổ của chúng ta! Sẽ đến lúc thế giới này sẽ nhận ra niềm tin của chúng ta.

Tham khảo

3:19 Trong cơn tức giận, Nê-bu-cát-nết-sa đã ra lệnh đốt lò cực nóng: đốt nóng gấp bảy lần hơn thường ngày có thể là một cách diễn đạt hình ảnh có nghĩa là “nóng nhất có thể” (bảy là con số có nghĩa trọn vẹn hoặc hoàn hảo, so sánh Châm ngôn 24:16; 2 6:16).

3:23 Sau câu này những bản Kinh Thánh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp khác nhau thêm vào Bài ca của Ba người trai trẻ, là một nỗ lực mô tả tỉ mỉ hơn trải nghiệm sự giải phóng của những người trai trẻ trong lò lửa. (Phần thêm này về Đa-ni-ên cũng được kể đến trong sách Ngụy Kinh: xem bài về Ngụy Kinh).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có sự tin cậy hoàn toàn nơi Ngài, và xin hãy giúp chúng con cam kết đặt đời sống của chúng con trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 55-57

Bình Luận:

You may also like