Nói Quá Nhiều

talktiveHoiThanh.Com - Châm ngôn 18:2, “Kẻ ngu dại không thích sự hiểu biết. Nó chỉ muốn bày tỏ ý của riêng mình”.

Đức Giê-hô-va Là Một Chiến Sỹ

solider3HoiThanh.Com - Kinh thánh không chỉ nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, công bình và Thánh, nhưng còn nói rằng Đức Chúa Trời là một chiến sĩ. Xuất Ê-díp-tô ký 15:3 nói : Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ. Danh Ngài là Giê-hô-va.

Cơ Đốc Giáo Giản Dị

Co_Doc_Giao_gian_diHoiThanh.Com - Phải mất nhiều năm để tôi tìm ra rằng cuộc sống Cơ-đốc giáo thật sự không phải là phức tạp. Nó giống như Chúa thực hiện đường lối của Ngài đơn giản đến độ một đứa trẻ sẽ hiểu và nắm được vấn đề,  nhưng chúng ta lại nặng với xu-hướng làm phức tạp đường lối của Đức Chúa Trời.

 

Sự Tuyên Xưng Tốt Lành

loi_huaHoiThanh.Com - 2 Côrinhtô 4:13 nói : …như lời Kinh Thánh rằng : Ta đã tin, cho nên ta nói, cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói.” Những lời nói của bạn liên quan đến đức tin nhiều hơn bạn nhận thức được.

Không Có Tổ Chim Trong Tóc Bạn

nestHoiThanh.Com - Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. (1 Giăng 5:14).

Vì Sao Chúa Không Ném Satan Vào Địa Ngục Ngay

jesus2_160x110HoiThanh.Com - Có khi bạn tự hỏi vì sao Chúa không ném Satan vào địa ngục ngay? Và bạn muốn nhận được câu trả lời như thế nào? 

Các Thánh Nhân Thời Cựu Ước Được Cứu Như Thế Nào?

Jesus_Cross_88x120HoiThanh.Com - Giống như chúng ta xem lại lịch-sử về sự hi-sinh của Chúa Cứu-thế cho tội-lỗi của chúng ta trên thập tự giá, những tín nhân của thời Cựu-ước cũng trông đợi sự hi-sinh của Ngài cho họ như vậy.

Hãy Ở Trong Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao

jesus_hug_98x120HoiThanh.Com - Chốn quyền năng. Sự hiệu quả trong chức vụ của chúng ta sẽ bắt nguồn trực tiếp từ mối thâm giao với Cha Thiên Thượng.

Câu Hỏi Hay Nhất

Heaven_Paradise_122x120HoiThanh.Com - Ðức Chúa Trời ưa thích sống trên núi thánh của Ngài với những người thánh khiết, những người phản chiếu thực tại của chân lý mà họ tin.

Làm Việc Cho Đến Khi Chúa Đến

insideNewjerusalem_156x120HoiThanh.Com - Làm thế nào bạn có thể mở một tài khoản ngân hàng ở Thiên đàng? Bởi sự tự nguyện, dâng hiến thời gian, của cải, tài năng cho Vương quốc của Đấng Christ trước trong khi bạn còn có cơ hội.