Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Những Chữ Viết Trên Tường

Ngày 15 – Những Chữ Viết Trên Tường

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 5:1-16

1 Vua Bên-xát-sa mở tiệc linh đình thết đãi một nghìn đại thần. Vua uống rượu trước mặt họ. 2 Đang lúc uống rượu, vua Bên-xát-sa truyền đem ly tách bằng vàng và bạc mà phụ vương Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, để vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua dùng uống rượu. 3 Người ta đem ra ly tách bằng vàng đã lấy từ đền thờ, tức là nhà của Đức Chúa Trời, tại Giê-ru-sa-lem; vua và các đại thần, các hoàng hậu và cung phi dùng các ly tách đó để uống rượu. 4 Vậy họ vừa uống rượu vừa ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. 5 Ngay lúc đó, những ngón tay của bàn tay người xuất hiện, viết lên tường vôi của hoàng cung, đối ngang giá đèn; vua trông thấy phần bàn tay đang viết. 6 Bấy giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, xương cốt rã rời, hai đầu gối run lập cập. 7 Vua lớn tiếng truyền lệnh triệu tập các pháp sư, người Canh-đê và thầy bói đến. Vua nói với các nhà thông thái Ba-by-lôn: “Ai đọc được chữ nầy và giải thích cho trẫm rõ ý nghĩa thì sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc.” 8 Bấy giờ, tất cả các nhà thông thái của vua đều đến, nhưng họ không đọc được chữ cũng không thể giải nghĩa cho vua được. 9 Vua Bên-xát-sa vô cùng bối rối, mặt vua biến sắc; các quan đại thần lúng túng. 10 Nghe tiếng bàn tán của vua và các đại thần, hoàng thái hậu bước vào phòng tiệc. Bà nói: “Hoàng thượng vạn tuế! Xin hoàng thượng đừng để tâm trí bối rối, sắc mặt biến đổi! 11 Trong vương quốc ngài có một người mang linh của Đức Chúa Trời thánh khiết ở trong mình. Dưới đời phụ vương của ngài, người ta thấy nơi người nầy có ánh sáng, thông hiểu và khôn ngoan, như sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Phụ vương ngài là Nê-bu-cát-nết-sa đã lập người ấy làm đầu các thuật sĩ, pháp sư, người Canh-đê và thầy bói. 12 Vì trong Đa-ni-ên, người mà vua đã đặt tên Bên-tơ-xát-sa, có thần linh siêu phàm, có tri thức và thông hiểu để giải nghĩa chiêm bao, giải thích các điều mầu nhiệm, giải quyết các nan đề, nên bây giờ hãy sai gọi Đa-ni-ên để ông ấy giải nghĩa cho.” 13 Bấy giờ, Đa-ni-ên được đưa đến trước mặt vua. Vua nói với Đa-ni-ên: “Ngươi có phải là Đa-ni-ên, một trong những người Do Thái lưu đày mà cha ta đã giải về từ Giu-đa không? 14 Trẫm có nghe nói rằng linh của các thần ở trong ngươi nên ngươi có ánh sáng, sự thông hiểu và khôn ngoan lạ thường. 15 Các nhà thông thái, các pháp sư, đã được mời đến trước mặt trẫm để đọc những chữ nầy và giải thích cho trẫm, nhưng họ không giải nghĩa được. 16 Trẫm nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và giải quyết những nan đề. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ viết nầy và giải nghĩa cho trẫm, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ và sẽ là nhân vật thứ ba trong việc cai trị vương quốc.”

Suy ngẫm và hiểu

Bên-sát-xa, người trở thành người cai trị của Ba-by-lôn sau Nê-bu-cát-nết-sa, đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Bên-sát-xa rót rượu và uống bằng những bình bằng vàng và bạc, mà Nê-bu-cát-nết-sa lấy về từ đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và ngợi khen các thần tượng (c.1-4). Sau đó, những ngón tay của một bàn tay con người đã xuất hiện và viết lên tường một câu họ không đọc được. Khi vị vua nhìn thấy điều này, ông ta sợ hãi. Ông ta hỏi những người thông thái của của Ba-by-lôn về ý nghĩa của những chữ viết này, nhưng họ không thể giải thích được. Mẹ của nhà vua, người biết về Đa-ni-ên, đã giới thiệu ông cho nhà vua (c.5-12). Bên-sát-xa hứa nếu Đa-ni-ên có thể đọc và giải nghĩa được những chữ viết đó, thì ông ta sẽ ban cho ông những phần thưởng lớn (c.13-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-4 Lý do Đức Chúa Trời tức giận với Bên-sát-xa là bởi vì ông ta đã uống bằng những ly chén đã từng được dùng cho những của lễ thánh ở trong đền thờ. Ông ta cũng thờ lạy các thần tượng làm bằng vàng, bạc, sắt, đồng, gỗ và đá. Một cách có chủ đích và cố tình, ông ta đã chế nhạo Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không để bị chế giễu bởi những thần khác và những người thờ lạy chúng.

C.10-16 Thậm chí sau khi ngôi vua đã thay đổi, Đa-ni-ên vẫn được nhớ là một người khôn ngoan đáng kính. Tương tự như vậy, người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời có thể thực hiện chức vụ là ánh sáng và muối trong thế giới này một thời gian dài.

Tham khảo

5:10 Hoàng thái hậu, người dường như đề cập đến mẹ của vua (c. 10), nhắc cho Bên-xát-sa về việc có Đa-ni-ên, người có khả năng giải nghĩa những vấn đề nan giải  đã nhiều lần được bày tỏ trong thời gian vị vua tiền nhiệm vinh quang, Nê-bu-cát-nết-sa.

5:13–16 Bên-xát-sa nói với ông không như với Đa-ni-ên, người mà vua cha đã ban cho làm trưởng những nhà thông thái, nhưng với Đa-ni-ên, người mà cha ông ta đã đem như một người lưu đày đến từ Giu-đa. Nhưng ông ta không ban cho Đa-ni-ên lời khen quan trọng, nhận ra rằng ông ta đã nghe thấy Đa-ni-ên có một sự thấu hiểu đặc biệt và có thể tỏ ra những nan đề khó khan

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở nên những người nam và những người nữ chiếu sáng vào bóng tối của thế giới này bằng sự khôn ngoan đến từ đức tin của chúng con nơi Ngài, hỡi Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 65-67

Bình Luận:

You may also like