Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Trung Tín Đối Với Đức Chúa Trời

Ngày 06 – Sự Trung Tín Đối Với Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 1:8-21

8 Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng không để cho mình ô uế bởi thức ngon vua ăn và rượu vua uống, nên xin quan đứng đầu các hoạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. 9 Đức Chúa Trời khiến viên quan đứng đầu các hoạn quan yêu thương và cảm thông với Đa-ni-ên. 10 Tuy nhiên, viên quan nầy nói với Đa-ni-ên: “Ta sợ vua là chủ ta, người đã chỉ định phần ăn thức uống cho các ngươi. Nếu nhà vua thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn các thanh niên cùng tuổi, thì chẳng phải các ngươi đã nộp đầu ta cho nhà vua đó sao?” 11 Đa-ni-ên nói với Ham-mên-xa là người được quan đứng đầu các hoạn quan giao nhiệm vụ trông coi Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria rằng: 12 “Xin ông thử các đầy tớ ông trong mười ngày; chỉ cho chúng tôi ăn rau uống nước thôi. 13 Sau đó, ông cứ so sánh sắc diện của chúng tôi với sắc diện của các thanh niên dùng thức ăn của vua; rồi ông hãy xử các đầy tớ ông theo điều ông thấy.” 14 Ham-mên-xa chấp nhận lời đề nghị đó và thử họ trong mười ngày. 15 Sau mười ngày, sắc diện họ trông hồng hào, đầy đặn hơn tất cả các thanh niên dùng thức ăn của vua. 16 Vì thế, Ham-mên-xa rút lại phần thức ăn ngon và rượu của họ, chỉ cho họ ăn rau mà thôi. 17 Đức Chúa Trời ban cho bốn thanh niên nầy tri thức và khả năng hiểu biết mọi thứ văn chương cùng sự khôn ngoan. Riêng Đa-ni-ên còn thấu hiểu tất cả các khải tượng và chiêm bao. 18 Đến thời kỳ vua ấn định phải trình diện họ, người đứng đầu các hoạn quan đưa họ đến trước mặt Nê-bu-cát-nết-sa. 19 Vua nói chuyện với họ và thấy trong cả nhóm không có ai bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria. Vì vậy, họ được đứng chầu trước mặt vua. 20 Khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi gấp mười lần những thuật sĩ và pháp sư trong toàn vương quốc mình. 21 Vậy nên, Đa-ni-ên cứ ở đó cho đến năm thứ nhất triều vua Si-ru.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên và những người bạn của ông được dạy ngôn ngữ và văn chương của Ba-by-lôn và được đặt theo tên của người Ba-by-lôn, nhưng họ không quên rằng họ là dân sự của Đức Chúa Trời. Vì thế, họ chọn không ăn đồ ăn của vua, những thứ đã được dâng lên cho các thần tượng. Đức Chúa Trời đẹp lòng vì quyết định trung tín của họ, và ban cho họ sức khỏe và sự khôn ngoan. Đặc biệt, Đức Chúa Trời còn ban cho Đa-ni-ên khả năng giải nghĩa các giấc chiêm bao và khải tượng (c.8-21). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.8-16 Đức Chúa Trời đẹp lòng với quyết định của Đa-ni-ên và những người bạn của ông, và đã giúp cho họ có khả năng giữ quyết định của mình. Tương tự ngày nay, khi dân sự của Đức Chúa Trời cố gắng giữ sự thánh khiết của dân theo giao ước, thậm chí giữa những cám dỗ, Đức Chúa Trời ban cho họ sự trợ giúp.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.8 Cho dù thân xác của Đa-ni-ên ở Ba-by-lôn, ông đưa ra quyết định bước đi cách của dân theo giao ước, những người không thuộc về Ba-by-lôn. Quyết định của Đa-ni-ên sống như một người của dân sự Đức Chúa Trời bất cứ ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào ông lâm vào, là bông trái bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời thành tín giữa vòng dân ngoại. Tôi đã đưa ra những quyết định như thế nào để sống như các Cơ Đốc nhân trong thế giới này?

Tham khảo

 1:9 Chúa cho Đa-ni-ên được ơn trước những người giam giữ ông, một sự đáp lời đối với lời cầu nguyện của Sô-lô-môn cho những người bị đi lưu đày (1Các Vua 8:50), và người quản lý đã tôn trọng đề nghị của họ xin một chế độ ăn đặc biệt. Vào cuối giai đoạn này, Đa-ni-ên và những người bạn của ông trông khỏe hơn (da thịt béo tốt; Đa-ni-ên 1:15) so với những người đã ăn một chế độ ăn nhiều ca-lo. Điều này khẳng định rằng ơn của Đức Chúa Trời ở trên họ.

1:21 cho đến tận năm thứ nhất triều vua Si-ru. Có nghĩa là 539 TCN, khi Si-ru chinh phục Ba-by-lôn. Sự thành tín của Đức Chúa Trời đã chứng minh là đủ cho Đa-ni-ên trong suốt 70 năm lưu đày của ông. Các vị vua của Ba-by-lôn đến và đi, và người Ba-by-lôn cũng được thay đổi do quyền lực thống trị thế giới của vua Si-ru của Mê-đô Ba Tư, tuy nhiên Đức Chúa Trời giữ gìn người đầy tớ trung tín của Ngài (so sánh 10:1).

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con có đức tin vào sự bảo vệ của Ngài, và xin hãy giúp chúng con đưa ra các quyết định giữ gìn sự thánh khiết của dân sự theo giao ước của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 34-36

 

Bình Luận:

You may also like