Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Sự Sửa Phạt Và Sự Phục Hồi

Ngày 14 – Sự Sửa Phạt Và Sự Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 4:19-37

19 Bấy giờ, Đa-ni-ên, cũng gọi là Bên-tơ-xát-sa, bị câm trong giây lát. Các ý tưởng làm cho ông bối rối. Vua bảo: “Hỡi Bên-tơ-xát-sa, đừng để cho giấc chiêm bao và lời giải nghĩa làm rối ngươi.” Bên-tơ-xát-sa nói: “Thưa chúa, ước gì chiêm bao đến với những kẻ ghét ngài, và lời giải nghĩa dành cho kẻ thù ngài! 20 Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và vững mạnh, ngọn cây chạm đến trời và khắp đất đều xem thấy, 21 lá thì đẹp và trái thì sai, cung cấp đủ thức ăn cho mọi loài; thú đồng núp dưới bóng nó, các loài chim trời làm tổ trên cành nó. 22 Tâu đức vua, đó chính là vua. Vua đã trở nên lớn mạnh và cường thịnh; sự cao cả của vua vươn cao tận trời, quyền thống trị của vua trải rộng đến tận cùng trái đất. 23 Kế đó, vua thấy một đấng canh giữ, là đấng thánh từ trời xuống và bảo: ‘Hãy đốn cây và hủy diệt nó đi, nhưng hãy chừa lại gốc của rễ nó trong đất, rồi dùng một dây xích sắt và đồng xiềng giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị ướt đẫm bởi sương móc trên trời và chia phần với các thú đồng, cho đến khi bảy kỳ đã trải qua trên nó.’ 24 Tâu đức vua, đây là lời giải và án lệnh của Đấng Chí Cao ban xuống cho vua là chúa tôi: 25 Vua sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò và sẽ ướt đẫm sương móc trên trời; bảy kỳ sẽ trải qua trên vua cho đến khi vua nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. 26 Còn lệnh truyền phải chừa lại gốc của rễ cây đó có nghĩa là vương quốc của vua sẽ được hồi phục cho vua khi vua nhận biết Đấng cai trị các tầng trời. 27 Vì vậy, tâu đức vua, xin nghe lời khuyên của tôi, hãy từ bỏ tội lỗi bằng cách làm điều công chính, hãy thương xót những người nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, thời thái bình thịnh trị của vua có thể kéo dài thêm.” 28 Tất cả những việc đó đều xảy đến cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. 29 Mười hai tháng sau, khi đang đi dạo trên sân thượng hoàng cung Ba-by-lôn, 30 vua nói: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn vĩ đại mà ta đã xây dựng làm đế đô bằng uy quyền cao cả của ta để biểu dương vinh quang rạng rỡ của ta đó sao?” 31 Lời chưa dứt khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời phán: “Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa, đây là lời báo cho ngươi biết: Vương quyền đã lìa khỏi ngươi. 32 Ngươi sẽ bị đuổi khỏi loài người và sống chung với thú vật ngoài đồng. Ngươi bị buộc phải ăn cỏ như bò và trải qua bảy kỳ cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý.” 33 Ngay lúc đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vua bị đuổi khỏi loài người, ăn cỏ như bò; thân thể vua ướt đẫm sương móc trên trời cho đến khi tóc vua cũng mọc như lông đại bàng, móng tay móng chân giống như móng chim. 34 Khi những ngày đó chấm dứt, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngước mắt lên trời, trí khôn ta phục hồi, ta cảm tạ Đấng Chí Cao. Ta ca ngợi và tôn vinh Đấng Hằng Sống,  Quyền cai trị của Ngài là uy quyền đời đời, Vương quốc Ngài từ thế hệ nầy đến thế hệ kia.35 Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi: “Ngài làm gì vậy?36 Cùng lúc đó trí khôn ta hồi phục. Ta tìm lại được vinh quang cho vương quốc ta, uy nghi và rực rỡ trở lại với ta. Các nhà tham mưu và các quan đại thần đều đến chầu ta. Ta lại được lập lên cai trị vương quốc và càng trở nên cao trọng hơn trước.37 Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa ca ngợi, tôn vinh và tán dương Vua Trời Vì mọi công việc Ngài đều chân thật và mọi đường lối Ngài đều ngay thẳng. Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo Ngài có thể hạ xuống.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên đã giải nghĩa giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa. Theo như giấc chiêm bao, như một hình phạt cho sự kiêu ngạo của ông ta, Nê-bu-cát-nết-sa phải sống như một con thú trong bảy năm (c.23-27). Nhưng Nê-bu-cát-nết-sa đã không nghe lời cảnh báo của Đa-ni-ên một cách nghiêm túc và đã khoe khoang về những thành tựu của mình. Tuy vậy, ngay sau khi ông ta vừa làm điều này, ông ta đã trở thành một con thú (c.28-33). Sau bảy năm, ông ta được phục hồi như Đa-ni-ên đã nói. Vị vua nhận thấy rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng thực sự tể trị tất cả các vương quốc (c.34-37).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31-33 Đức Chúa Trời gớm ghiếc những kẻ kiêu ngạo. Giờ phút Nê-bu-cát-nết-sa tôn vinh bản thân mình, Đức Chúa Trời đã đuổi ông ta khỏi ngôi vua. Sự sửa phạt ngay lập tức này cho thấy Đức Chúa Trời gớm ghiếc những kẻ kiêu ngạo đến mức nào. Chúng ta hãy khiêm nhường nhận thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, Đấng tiêu diệt những kẻ kiêu ngạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19, 27 Dẫu rằng Nê-bu-cát-nết-sa là kẻ thù của dân sự Đa-ni-ên và là vua của dân ngoại, Đa-ni-ên cũng mất tinh thần khi ông thấy bi kịch mà vị vua phải đối diện. Chúng ta suy nghĩ được bao nhiêu về kết cục bi thảm của những người không tin? Chúng ta hãy than khóc và cầu nguyện cho họ cho tới khi họ ăn năn và trở lại Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thực hiện nhiệm vụ rao truyền Phúc Âm của mình.

Tham khảo

4:25 Có niềm hy vọng được phục hồi sau khi Nê-bu-cát-nết-sa đã trải qua trọn giai đoạn bị đoán phạt, bảy giai đoạn, trong tình trạng giống thú vật. Khi Nê-bu-cát-nết-sa thừa nhận rằng Đức Chúa Trời kiểm soát vũ trụ và các vương quốc của con người và rằng ông ta (Nê-bu-cát-nết-sa) không thể kiểm soát được, thì vương quốc của ông ta sẽ được phục hồi.

4:25 Đa-ni-ên công bố sự tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trên những vụ việc của các quốc gia, thậm chí trên cả Ba-by-lôn – quốc gia lớn nhất thế giới lúc đó  bằng cách khẳng định điều Nê-bu-cát-nết-sa đã nghe thấy trong giấc chiêm bao của mình  (c.17; so sánh c.32, 35), rằng Đấng Rất Cao tể trị vương quốc của con người và ban nó cho người Ngài muốn.

 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài hạ chúng con xuống, xin hãy giúp chúng con nhận ra ý muốn của Ngài và vâng theo Lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 62-64

Bình Luận:

You may also like