Home Dưỡng Linh Thực Hành Đức Tin Của Bạn

Thực Hành Đức Tin Của Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mới đây, tôi bước lên một chiếc máy bay tại Châu Âu để đi về Hoa Kỳ.  Một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây, thậm chí đến tên anh ta tôi cũng không biết, cũng bước lên cùng chiếc máy bay ấy, đi vào khoang dành cho phi công và ngồi vào vị trí kiểm soát.  Một lát sau, máy bay bắt đầu chuyển động, và không lâu sau đó – bởi một số những thiết bị mà tôi chẳng hiểu – máy bay rời mặt đất.  Vài giờ sau đó, chúng tôi hạ cánh ở tại Orlando.

Trong suốt chuyến bay, tôi không hề thắc mắc dầu chỉ một lần về người đàn ông đang ngồi ở buồng lái.  Tôi thậm chí không hề nghĩ đến việc xem bằng lái phi công của ông hoặc một giấy tờ nào khác để biết chắc anh ta có khả năng điều khiển máy bay không.  Tôi không bao giờ yêu cầu anh ta giải thích cho tôi các định luật vật lý mà nhờ đó anh ta có thể giữ một vật thể nặng như vậy trong không gian.  Tôi đã từng bay hằng tiệu dặm đến hầu hết các phần đất trên thế giới.  Trong mỗi chuyến bay như vậy tôi đặt đức tin nơi một người xa lạ, tin anh ta có khả năng đưa tôi an toàn đến nơi tôi phải đến.

Mỗi ngày trong hàng trăm tình huống tương tự, những người tin Chúa và không tin Chúa đều thực hành đức tin như nhau mà thậm chí không suy nghĩ lại hai lần.  Nếu chúng ta có được đức tin không thắc mắc như vậy nơi những con người – là những kẻ không những có thể sai lầm mà còn cố ý phạm tội và thậm chí, nhiều khi không trung tín – thì chúng ta lại phải đặt tất cả đức tin của mình nơi Chúa nhiều hơn nữa, là Đấng mà bản tánh và năng lực của Ngài đối với sự thành tín vượt quá mọi nghi ngờ?

thuchanhductin

Đức tin là việc bạn tin rằng Chúa sẽ luôn giúp đỡ bạn trong mọi hành trình!

Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin cậy.  Ngài là Đấng không thể khác được.  Sự thành tín của Ngài bảo đảm rằng mọi thuộc tánh chúng ta đã nghiên cứu cho đến nay đều dành sẵn cho chúng ta.  Ngài muốn chúng ta phản chiếu sự thành tín của Ngài trên đất nầy.  Ngài là tấm gương; chúng ta là sứ giả của Ngài cho thế giới.  Tuy nhiên, dầu chúng ta hiểu sự thật nầy, trong con người của chính mình, chúng ta phải lớn lên trong đức tin Cơ Đốc.  Tức là chúng ta phải tập tành đức tin trong Ngài hằng ngày để xây dựng lòng tin nơi Chúa, là Đấng Thành Tín.  Mỗi khi Ngài chứng tỏ sự thành tín của chính mình Ngài qua đời sống của chúng ta, lòng tin cậy của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bạn có thể tin Đức Chúa Trời điều gì hôm nay mà không thể tin cậy Ngài ngày mai?  Những hoàn cảnh nào bạn đang chiến đấu mà có thể bắt đầu giao phó cho Ngài?  Việc tập tành đức tin cũng giống như tập luyện bắp thịt.  Càng sử dụng nó thì nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.  Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tin cậy Chúa, hãy bước những bước nầy trong ngày kế tiếp.

Bill Bright

Bình Luận:

You may also like