Browsing: Đấng Thành Tín

Dưỡng Linh
0

thuchanhductin1HoiThanh.Com – Bạn có thể tin Đức Chúa Trời điều gì hôm nay mà không thể tin cậy Ngài ngày mai?  Những hoàn cảnh nào bạn đang chiến đấu mà có thể bắt đầu giao phó cho Ngài?