Browsing: Bill Bright

Bài Viết
0

HoiThanh.Com – Chúa dùng những thử thách và khó nhọc để bạn thích ứng với hình ảnh của một đứa con yêu dấu của Ngài. Như Đức Chúa Trời đã mặc khải phương pháp của Ngài với Người Giu-đa trước khi Đấng Christ đến: “Nầy, Ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.” Và phương pháp ấy cũng giống như ngày hôm nay. 

Dưỡng Linh
0

bibleHoithanh.com – Làm sao chúng ta có thể biết chắc lời chúng ta nói ra có sự xức dầu của Đức Thánh-linh? Sự xức dầu như vậy là điều Đức Chúa Trời làm theo như Ngài chọn. Nhưng sẽ hữu ích nếu tấm lòng bạn công chính trước Ngài, đó là khi chúng ta không còn những tội lỗi che dấu trong đời sống mình, khi chúng ta khiêm nhường không còn một mục đích hay chương trình nào khác ngoài ý muốn vinh danh Thiên Chúa.

 

Dưỡng Linh
0

pray1110 aHoiThanh.Com – Bạn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu như một nửa số tín hữu trong Hội thánh của chúng ta sốt sắng kiêng ăn cầu nguyện với tấm lòng thanh sạch và động cơ chính đáng không? Bạn có thể trông đợi một Lễ Ngũ Tuần khác nữa, tức là một phép lạ của ân điển Đức Chúa Trời.

Dưỡng Linh
0

Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn (2 Ti-mô-thê 3:16a)

luonlamotdieutotHoithanh.Com Có một phụ nữ người Cơ-đốc vì việc kinh doanh thường phải di chuyển bằng đường hàng không nên bà đã đi máy bay khá nhiều. Chuyến bay thường gây căng thẳng nên bà luôn luôn mang Kính-thánh theo với mình để đọc vì nó giúp bà được thư thái.(Mang theo Kinh-thánh để đọc luôn là một chọn lựa tốt)

Dưỡng Linh
0

Hoa Hue ao depHoiThanh.Com – Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa.  Tiến sĩ Oswald J. Smith có một đam mê cháy bỏng, khao khát “đưa nhà Vua trở lại qua các công tác truyền giáo thế giới”.  Toàn bộ chứa vụ của Hội Thánh People của ông tại Toronto tập trung vào khải tượng nầy.

Dưỡng Linh
0

noichuacuacai1HoiThanh.Com – Nhiều Cơ Đốc Nhân đánh mất những phước hạnh đặc biệt của Đức Chúa Trời bởi vì họ không vâng theo mạng lệnh của Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ:

Dưỡng Linh
0

thuchanhductin1HoiThanh.Com – Bạn có thể tin Đức Chúa Trời điều gì hôm nay mà không thể tin cậy Ngài ngày mai?  Những hoàn cảnh nào bạn đang chiến đấu mà có thể bắt đầu giao phó cho Ngài?

 

Dưỡng Linh
0

Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh 13:8)

tinhyeuthuong1Hoithanh.com – Một hành động yêu thương đơn độc có thể tạo kết quả truyền rung tích cực và có tác động hữu ích vượt ngoài sự tưởng tượng nhất của chúng ta. Chối bỏ hành động yêu thương có thể đưa đến hiệu quả ngược lại.

 

1 2