Home Chuyên Đề Giải Quyết Sự Chán nản

Giải Quyết Sự Chán nản

by Ban Biên Tập
30 đọc

1. Nhìn thẳng vào trong lòng mình. Cầu nguyện xem xét chính bản thân để tìm ra những nguyên nhân cơ bản

2. Thừa nhận rằng bạn bị nản lòng. Thật dễ dàng để tránh né, phớt lờ hoặc lừa dối về điều đó. Nhưng phủ nhận là giết chết minh và cầm chắc sự thất bại

3. Nhận ra bạn đang chán nản về điều gì. Định hình và đối mặt với nó

4. Loại bỏ bản chất của sự chán nản. Sự nản lòng sẽ đến và đi nhưng nó tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn

5. Bắt đầu suy gẫm về lời của Chúa một cách thường xuyên . Bằng cách này, bạn có thể đoán chính xác điều bạn cảm nhận có phải là sự thật hay không? (Thi thiên 3:2-4; 16:7-8; 63:6-8; 77:12; 119:15).
6. Hãy trình dâng sự chán nản của bạn trong lời cầu nguyện với Chúa. Cầu xin Ngài bày tỏ những điều Ngài muốn     dạy bạn qua những chặn đường của cuộc đời bạn

7. Tập trung vào Đức Chúa Trời, đừng tập trung vào hoàn cảnh của bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhìn thấy sự nản lòng này và bài học của nó trong tầm nhìn của Ngài

8. Nhìn thấy những vấn đề đến từ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta hiểu rằng Ngài cho phép đều đó xảy ra, chúng sẽ là cơ hội để chúng ta trưởng thành dù ở trong nghịch cảnh

Hãy xưng ra ba sự thật này: Đức Chúa Cha ở cùng tôi trong mọi đau khổ. Ngài hướng dẫn cuộc đời tôi và cho phép điều đó xảy ra vì một lí do:  Ngài là một Đức Chúa trời tốt lành, sẽ đổi chán nản ra phước hạnh. Sự chán nản có thể nghe như vô hại nhưng đừng đánh giá thấp sức phá hoại của nó. Bằng sự tỉnh thức, bạn có thể tránh được cạm bẫy chết người này. Vì vậy hãy viết xuống tấm danh thiếp của bạn chin bước này và xem lại nó bất cứ lúc nào sự chán nản bắt đầu phá hủy ý nghĩa của bạn.

 

Charles Stanley
Hoàng My (dịch)

Bình Luận:

You may also like