Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Những Kẻ Phá Hoại Và Những Người Giúp Đỡ

Ngày 11 – Những Kẻ Phá Hoại Và Những Người Giúp Đỡ

by Ban Biên Tập
30 đọc

III Giăng 1:9-15

9 Tôi đã viết đôi điều cho Hội Thánh; nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi. 10 Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh ta đã làm, là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em, và ai muốn tiếp rước thì anh ta ngăn cản và đuổi ra khỏi Hội Thánh. 11 Thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời.

12 Mọi người đều làm chứng tốt về Đê-mê-triu, chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.

13 Tôi còn nhiều điều để viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực. 14 Tôi hi vọng sớm gặp anh, và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau. 15 Cầu xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người.

Suy ngẫm

Vị trưởng lão đã gửi một bức thư cho Hội Thánh, nhưng Đi-ô-trép đã phớt lờ bức thư này, và thậm chí còn ngăn cản những người đang cố giúp đỡ các anh em mà vị trưởng lão sai đến. Mặt khác, Đê-mê-triu là một người bước theo chân lý, được các sứ đồ khen ngợi. Vị trưởng lão Giăng đã so sánh hai người này và khuyên Gai-út đừng bắt chước những điều dữ mà hãy bắt chước điều lành (c.9-12).

Cuối cùng, vị trưởng lão bày tỏ mong muốn của ông gặp mặt Gai-út và nhờ Gai-út chuyển lời chào thăm của ông đến mọi người ở đó (c.13-15).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-10  Đi-ô-trép đã không thừa nhận thẩm quyền của trưởng lão Giăng, và đã muốn kiểm soát cộng động bằng quyền lực riêng của ông ta. Ông ta muốn tạo ra Hội Thánh theo cách ông ta muốn, chứ không phải một Hội Thánh theo Kinh Thánh. Thay vì trở thành một lãnh đạo khiêm nhường, thì ông lại xem vị trí được đề cao và có đặc quyền của ông, cao hơn Phúc Âm và cộng đồng. Hãy nhìn lại và tra xét xem có bất cứ tham vọng nào của chúng ta mà chúng ta đang cố biện minh như là ý muốn và sự vinh quang của Đức Chúa Trời hay không.

C.11  Cách để chiến thắng chống lại những lãnh đạo gian ác là đừng bắt chước họ, mà hãy bắt chước điều tốt. Đây có lẽ là lời khuyên cho Gai-út: hãy phớt lờ điều mà Đi-ô-trép sai khiến, và hãy tiếp tục phục vụ các anh em. Thuận phục những mệnh lệnh gian ác thì không phải là sự vâng lời thật. Sự thuận phục mù quáng đối với những lãnh đạo lìa bỏ điều răn của Đức Chúa Trời là bất tuân Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp con không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, mà suy ngẫm điều gì là tốt để con có thể là một người của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 13-16 

Bình Luận:

You may also like