Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Lòng Hiếu Khách Làm Gương

Ngày 10 – Lòng Hiếu Khách Làm Gương

by Ban Biên Tập
30 đọc

III Giăng 1:1-8

1 Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý.

2 Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn. 3 Tôi rất vui mừng khi các anh em đến đây làm chứng rằng anh luôn trung thành với chân lý, như anh vẫn bước theo chân lý. 4 Không gì làm cho tôi vui mừng hơn là nghe các con tôi bước theo chân lý.

5 Thưa anh quý mến, anh thật trung tín trong công việc anh làm cho các anh em, nhất là cho các khách lạ. 6 Họ đã làm chứng về lòng yêu thương của anh trước Hội Thánh. Mong anh giúp họ tiếp tục cuộc hành trình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. 7 Họ đã ra đi vì danh Ngài, và không nhận gì từ người ngoại hết. 8 Vì thế, chúng ta phải giúp đỡ những người nầy, để chúng ta có thể trở thành những người cộng tác với họ vì chân lý.

Suy ngẫm

Thư Giăng thứ 3 là một bức thư cá nhân của vị trưởng lão Giăng cho một người được gọi là “Gai-út” (c.1). Gai-út là một người bước theo chân lý. Ông vâng theo Lời Chúa và thực hành tình yêu thương bằng cách giúp đỡ các anh em, và thậm chí, ông còn đã đón tiếp cả những người mà ông không biết. Những người nhận sự giúp đỡ từ Gai-út thì hầu như là những người đã từ bỏ mọi sự cho Đức Chúa Jêsus và rao giảng Phúc Âm. Vì vị trưởng lão tin tưởng rằng việc giúp đỡ những người anh em này là đang làm việc cho chân lý, nên ông khích lệ Gai-út hãy tiếp tục bày tỏ lòng hiếu khách (c.2-8).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2  Vị trưởng lão cầu nguyện cho sức khỏe, công việc và tâm hồn của Gai-út. Không giống như những kẻ theo Trí Huệ Phái, những kẻ tuyên bố rằng thân thể thì bại hoại, chỉ có linh hồn là thanh khiết, Giăng cầu nguyện cho sức khỏe của toàn bộ thân thể. Ngày nay, thì điều đó hoàn toàn ngược lại, vì có nhiều mối quan tâm trong thân thể và những thứ vật chất hơn là phước hạnh thuộc linh. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta ưu tiên làm một linh hồn Đức Chúa Trời đẹp lòng, thì chúng ta mới có thể bắt đầu chú ý được phước hạnh của Đức Chúa Trời trên sức khỏe và công việc của chúng ta. Đến lúc đó, thậm chí khi chúng ta đang đang đau yếu trong bệnh tật, thì chúng ta cũng sẽ nhận biết phước hạnh của Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh đó và cảm tạ Ngài.

C.5-8  Chúng ta hãy suy nghĩ về Gai-út, người đã dự phần vào chân lý và thực hành tình yêu thương bằng cách bày tỏ lòng hiếu khách đối với những người rao giảng Phúc Âm. Những điều mà chúng ta có thể làm cho những người rao giảng Phúc Âm là gì? Làm thế nào để chúng ta thể hiện tình yêu thương của chúng ta cho những người rao giảng chân lý?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn làm một người yêu thương và tiếp rước mọi người giống như Gai-út.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 10-12 

Bình Luận:

You may also like