Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Của Ê-Xê-Chia Và Sự Chiến Thắng Của Chúa

Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Của Ê-Xê-Chia Và Sự Chiến Thắng Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 32:20-33

20 Vua Ê-xê-chia và nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt, cầu nguyện về việc nầy và hướng lên trời mà kêu cầu. 21 Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ diệt tất cả những dũng sĩ, quan tướng và thủ lĩnh trong trại quân của vua A-si-ri. Vua phải xấu hổ rút lui về nước. Khi vua vào đền thờ thần mình, có mấy người con của vua dùng gươm giết vua tại đó. 22 Như vậy, Đức Giê-hô-va cứu Ê-xê-chia và dân cư thành Giê-ru-sa-lem khỏi tay San-chê-ríp, vua A-si-ri, và khỏi tay mọi kẻ thù; Ngài cho họ được yên ổn mọi bề. 23 Có nhiều người đem lễ vật đến dâng cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và nhiều tặng vật quý báu cho Ê-xê-chia, vua Giu-đa. Từ đó về sau, vua được các nước tôn trọng.

24 Trong những ngày ấy, Ê-xê-chia lâm bệnh sắp chết. Vua cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lời và ban cho vua một dấu lạ. 25 Nhưng Ê-xê-chia không báo đáp ân huệ Chúa ban cho mình, vì vua sinh lòng kiêu ngạo nên cơn thịnh nộ của Chúa nổi lên cùng vua, cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 26 Tuy nhiên, cuối cùng Ê-xê-chia và dân cư Giê-ru-sa-lem hạ mình xuống, không còn kiêu ngạo nữa, nên trong đời Ê-xê-chia, cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va không giáng trên họ. 27 Ê-xê-chia trở nên rất giàu có và được tôn trọng. Vua xây các kho để cất vàng bạc, đá quý, hương liệu, khiên và các loại vật dụng có giá trị. 28 Vua xây các vựa để chứa ngũ cốc, rượu và dầu. Vua cho làm chuồng để nhốt súc vật, bầy chiên và bầy bò. 29 Vua cũng xây nhiều thành, nuôi nhiều bầy chiên và bò, vì Đức Chúa Trời ban cho vua rất nhiều của cải. 30 Chính vua Ê-xê-chia đã lấp thượng nguồn của suối Ghi-hôn và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành Đa-vít. Trong mọi việc, Ê-xê-chia đều được thành công. 31 Nhưng khi các sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến để hỏi thăm về dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa vua để thử xem lòng dạ vua thế nào.  32 Các việc khác của Ê-xê-chia và những việc thiện mà vua đã làm đều được chép trong sách Các Vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên qua khải tượng của nhà tiên tri Ê-sai, con của A-mốt. 33 Ê-xê-chia an giấc cùng tổ phụ mình và được an táng trong khu lăng tẩm trên đồi của dòng dõi Đa-vít. Cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều bày tỏ lòng tôn kính vua lúc băng hà. Ma-na-se, con vua, lên ngai kế vị.            

Suy ngẫm

C.20-23 Khi vua A-sy-ri chế nhạo và đe dọa Giu-đa, Ê-xê-chia và Ê-sai đã cầu nguyện Đức Chúa Trời và Ngài đã đáp lời bằng cách sai một thiên sứ xuống để cứu Giu-đa khỏi quân đội A-sy-ri.

C.24-33 Về sau, Ê-xê-chia bị bệnh nặng, nhưng qua lời cầu nguyện sốt sắng, ông đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, Ê-xê-chia đã trở nên kiêu ngạo và không cảm tạ Đức Chúa Trời. Ê-xê-chia đã sinh lòng kiêu ngạo vì ông đã thành công trong tất cả mọi điều mà ông đã làm. Đức Chúa Trời đã giận dữ vì tính tự phụ của Ê-xê-chia, nhưng khi ông ăn năn, Đức Chúa Trời lại tha thứ cho ông.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31 Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều về chúng ta, ngay cả những điều trong lòng của chúng ta. Ngài biết tất cả những gì trong lòng của Ê-xê-chia, khi ông hành động theo cách như vậy đối với các sứ giả của Ba-by-lôn và để thử thách ông. Trước mặt Chúa, Đấng nắn nên lòng của mọi người, và xem xét mọi việc làm của họ (Thi Thiên 33:15), chẳng có gì mà chúng ta có thể giấu diếm.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24-26 Khi Ê-xê-chia lâm bệnh, ông đã được chữa lành nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng ông không cảm tạ Ngài, vì ông sinh lòng kiêu ngạo. Theo đúng nghĩa, tính kiêu căng làm chúng ta bị mù lòa thuộc linh và từ bỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn có đang quên đi ân điển của Ngài vì tính tự phụ không? Nếu có, hãy ăn năn ngay lập tức và Đức Chúa Trời sẽ không giận nữa.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng quan sát mọi việc của con, xin hãy tể trị trên tính tự phụ của con và xin giúp con đừng bao giờ quên ân điển Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 24-26

Bình Luận:

You may also like