Browsing: Ê-xê-chia

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sau khi kỷ niệm lễ Vượt Qua, dân chúng đã dẹp bỏ tất cả các thần tượng còn lại và các bàn thờ của họ và Ê-xê-chia tiến hành cải cách tôn giáo để việc thờ phượng tại đền thờ được thực hiện một cách đúng đắn.