Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Chỉ Qua Thập Tự Giá

Ngày 14 – Chỉ Qua Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ga-la-ti 6:11-18

11 Hãy xem, những dòng chữ thật lớn mà chính tay tôi đã viết cho anh em.

12 Những kẻ muốn được lòng theo xác thịt đã cố ép buộc anh em chịu cắt bì. Họ làm vậy chẳng qua là để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Đấng Christ mà thôi. 13 Vì chính những kẻ đã chịu cắt bì đó cũng không tuân giữ luật pháp, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì để khoe khoang về xác thịt của anh em. 14 Còn với tôi, tôi chẳng khoe về điều gì ngoài thập tự giá của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. 15 Vì điều quan trọng không phải là cắt bì hay không cắt bì, mà là trở nên người mới. 16 Cầu xin sự bình an và sự thương xót giáng trên tất cả những ai noi theo nguyên tắc nầy, và trên cả dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời nữa!

17 Ước gì từ nay về sau, không ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang những dấu vết của Đức Chúa Jêsus trên thân thể tôi. 18 Thưa anh em, nguyện ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm linh anh em! A-men.

Suy ngẫm:

C.11-15 Phao-lô viết lời cảnh báo cuối cùng cho người Ga-la-ti. Các giáo sư giả, những người ép buộc phải làm phép cắt bì, phớt lờ điều thực sự quan trọng trong luật pháp và dùng phép cắt bì như là một công cụ để khoe khoang. Nhưng Phao-lô nhấn mạnh rằng họ hãy khoe khoang về Đấng Christ, chứ không phải là những dấu hiệu bên ngoài như phép cắt bì. Điều này là bởi vì, dẫu cho có cắt bì hay không, thì chỉ những ai tin thập tự giá của Đấng Christ, đều có thể trở thành con của Đức Chúa Trời, là tạo vật mới Sau cùng, Phao-lô cầu xin phước hạnh và nói với người Ga-la-ti đừng gây phiền toái cho ông bằng việc bỏ đức tin và quay lại với các việc làm của luật pháp nữa.

C.14 thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh. Phao-lô đang nói là toàn bộ hệ thống thế gian trong tất cả sự vinh quang của nó, nhưng đối lập với Đức Chúa Trời thì quyền năng của nó ở trong đó bị chết hoặc bị phá hủy không thể lôi cuốn được ông; nó không có ảnh hưởng hay quyền lực trên Phao-lô nữa, cũng không hấp dẫn ông. Và tôi đối với thế gian cũng vậy Phao-lô đã chết đối với các dục vọng và sự hấp dẫn của thế gian, vì ông phục vụ Đấng Christ, là người chủ mới của ông.

C.17 Có lẽ, các giáo sư giả được chính một số người Ga-la-ti đã đi theo, đã từng vu khống Phao-lô ở một mức độ nào đó. Nhưng Phao-lô xác quyết rằng sự tôn trọng là bởi chức vụ của ông. Ông thật là một mục sư chân thật của Đấng Christ và có những vết sẹo để chứng minh điều đó _điều mà ông gọi là dấu vết của Đức Chúa Jêsus, điều dẫn đến việc ông bị bắt bớ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Sự khoe mình duy nhất của Phao-lô là thập tự giá của Đấng Christ. Những người thích việc làm của luật pháp, khoe khoang về số người đi theo mà họ có, nhưng đối với Phao-lô, thập tự giá, điều thực sự thay đổi đời sống của ông, là tất cả đối với ông. Điều thực sự quan trọng đối với chúng ta, là chúng ta trở thành tạo vật mới. Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua thập tự giá của Đấng Christ. Hễ ai tin Chúa Jêsus Christ và điều Ngài đã làm trên thập tự giá, đều có thể trở thành một tạo vật mới. Vì thế, kinh nghiệm, địa vị xã hội, tuổi tác, hay công việc đều không quan trọng khi đến với đức tin. Điều quan trọng là được sinh lại qua Đức Thánh Linh trong Đấng Christ.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng mà chỉ khoe mình về thập tự giá của Chúa Jêsus và ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 1-3

Bình Luận:

You may also like