Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Hỡi Y-Sơ-Ra-Ên Hãy Trở Lại

Ngày 15 – Hỡi Y-Sơ-Ra-Ên Hãy Trở Lại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 31:1-9

1Khốn cho những kẻ xuống Ai Cập để cầu cứu, dựa vào ngựa chiến, nhờ cậy vào đoàn chiến xa đông đảo

Và lực lượng kỵ binh hùng hậu, mà không nhìn lên Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va! 2 Nhưng chính Ngài là Đấng Khôn Ngoan!

Đấng giáng họa, Đấng không rút lại lời đã phán ra.

Ngài sẽ đứng lên chống lại nhà kẻ ác và chống lại kẻ giúp bọn gian tà. 3 Người Ai Cập chỉ là loài người, không phải là Đức Chúa Trời; Ngựa chiến của chúng chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va dang tay ra, kẻ giúp đỡ sẽ lảo đảo, người được giúp sẽ ngã nhào, tất cả cùng bị diệt vong.

4 Đức Giê-hô-va đã phán với tôi thế nầy: “Như sư tử hoặc sư tử tơ gầm thét khi bắt được mồi, mặc dù một đám chăn chiên họp lại chống nó, thì không vì tiếng la hét mà nó sợ hãi, không vì náo động mà nó khiếp sợ;

Cũng vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ ngự xuống để đánh trận trên núi Si-ôn và trên ngọn đồi của nó.

5 Như chim bay lượn thể nào thì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo vệ Giê-ru-sa-lem thể ấy; Ngài sẽ bảo vệ và giải thoát, Ngài sẽ vượt qua và cứu vớt nó.” 6 Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Đấng mà anh em đã hết sức chống nghịch. 7 Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ các tượng thần bằng bạc bằng vàng do chính tay tội lỗi của anh em làm ra. 8 A-si-ri sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm chẳng phải của con người, và một lưỡi gươm không phải của loài người sẽ ăn nuốt nó. Nó sẽ phải trốn chạy trước lưỡi gươm ấy, và những thanh niên của nó sẽ phải làm lao dịch.9 Tảng đá của nó sẽ qua đi vì kinh hoàng, các quan chức của nó khiếp sợ vì thấy ngọn cờ, đó là lời phán của Đức Giê-hô-va, Đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem.

Suy ngẫm:

C.1-3 Giu-đa không phụ thuộc Đức Chúa Trời, mà cậy vào quân đội hùng mạnh của Ai-cập và muốn liên minh với họ. Ê-sai nhắc nhở Giu-đa rằng người Ai-cập chỉ là con người với những giới hạn và cảnh báo rằng nếu họ tiếp tục cậy nhờ vào Ai-cập, thì Đức Chúa Trời sẽ diệt cả Ai-cập lẫn Giu-đa.

C.4-7 Do đó, cách duy nhất mà Giu-đa có thể sống được là quay trở lại với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng Che Chở, giống như chim mẹ bảo vệ chim con và dù Giu-đa bất tuân, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tha thiết muốn Giu-đa quay trở lại với Ngài. Nếu Giu-đa quay lại với Đức Chúa Trời, nó sẽ được cứu và được kinh nghiệm sự chiến cự dân A-sy-ri của Đức Chúa Trời vì lợi ích của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Giu-đa tin tưởng vào quân đội hùng mạnh của Ai-cập, hơn là Đức Chúa Trời. Có lẽ họ nghĩ thật là khôn ngoan khi tin vào một điều gì đó họ có thể thấy, hơn là Đức Chúa Trời, Đấng họ không thể thấy. Nhưng người Ai-cập mà họ cố nhờ cậy, chỉ là con người. Khi bạn ở trong khó khăn và hoạn nạn, thì bạn trông mong vào ai? Đừng trông chờ những điều mà bạn thấy ngay tức khắc, thay vào đó, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng có thể giúp bạn trong mọi sự, ngay cả khi bạn không thể thấy Ngài.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con sống bằng cách chỉ phụ thuộc vào Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 4-7

Bình Luận:

You may also like