Browsing: chỉ qua

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Thêm một lần nữa, Phao-lô tóm tắt sự dạy dỗ của ông, rằng các Cơ-đốc nhân được cứu không phải qua luật pháp, mà qua thập tự giá của Đấng Christ.