Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

Ngày 13 – Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gia-la-ti 6:1-10

1 Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải thận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. 2 Hãy mang gánh nặng cho nhau; như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. 3 Vì nếu có ai tưởng mình quan trọng, trong khi mình chẳng là gì cả, thì chỉ tự lừa dối mình thôi. 4 Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác. 5 Vì mỗi người sẽ phải mang gánh nặng của riêng mình.

6 Người được dạy đạo hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp với người dạy dỗ mình. 7 Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy. 8 Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9 Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. 10 Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.

Suy ngẫm:

C.1-6 Tình yêu thương từ Đức Thánh Linh được bày tỏ qua tình yêu và sự quan tâm đến cộng đồng. Hội thánh nên sửa đổi những người phạm lỗi qua việc khiêm nhu dạy dỗ họ, và tất cả các tín đồ hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Đây là cách để thực hành tình yêu thương của Đấng Christ. Tuy nhiên, một người không được trở nên ngạo mạn, khi mang gánh nặng cho người khác và hãy có thái độ cố gắng để không trở thành gánh nặng cho người khác.

C.7-10 Đức Chúa Trời gặt điều đã được gieo. Những người gieo giống trên cánh đồng của xác thịt, sẽ chỉ gặt được điều bại hoại, thối nát. Nhưng một Cơ-đốc nhân thì gieo giống trên cánh đồng của Thánh Linh và thu hoạch trái của sự sống đời đời. Đó là lý do tại sao dù mọi việc khó khăn, thì bạn không nên tuyệt vọng hay đầu hàng, mà hãy đặt đức tin nơi lời hứa, chờ đợi và bước theo Đức Thánh Linh trong việc làm lành khi bạn giữ đức tin của bạn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Những người học được dạy đạo, hãy chia sẻ mọi thứ tốt đẹp của mình (hỗ trợ tài chính, v.v…) với những người dạy dỗ mình. Hãy suy nghĩ xem làm thế nào để bạn có thể giúp đỡ và góp sức mình cho các thầy giáo thuộc linh của bạn.

Hôm nay là ngày mà bạn làm những việc lành cho những người tin và cho cả những người không tin. Ngay hôm nay, hãy nhìn gần hơn vào những nhu cầu trong gia đình Cơ-đốc của bạn và hãy cố gắng bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ bằng cách lưu tâm vào những nhu cầu đó.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con nhớ rằng con gặt điều mà con đã gieo, để con có thể chịu trách nhiệm về bổn phận của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-tê 8 -10

Bình Luận:

You may also like