MSTS Nguyễn Dâng Nguyện Về Nước Chúa

466

THÔNG TIN LỄ TANG MSTS NGUYỄN DÂNG NGUYỆN

1.          Lễ nhập quan : –  22 giờ ngày 19/4

2.          Lễ cầu nguyện :- 19 giờ 30 ngày:  20/4 & 21/4

3.          Lễ di quan:        –  6 giờ ngày 22/4 ( Rời tư gia Vị Thanh)

                                        –  8 giờ – 14 giờ quàn tại nhà tang lễ Nghĩa Trang Tin lành Cần Thơ.

                                        – 14 giờ Di quan  và An Táng tại Nghĩa Trang HTTL Cần Thơ ( xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 

Bình Luận: