Home Tin Vắn MSTS Nguyễn Dâng Nguyện Về Nước Chúa

MSTS Nguyễn Dâng Nguyện Về Nước Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

THÔNG TIN LỄ TANG MSTS NGUYỄN DÂNG NGUYỆN

1.          Lễ nhập quan : –  22 giờ ngày 19/4

2.          Lễ cầu nguyện :- 19 giờ 30 ngày:  20/4 & 21/4

3.          Lễ di quan:        –  6 giờ ngày 22/4 ( Rời tư gia Vị Thanh)

                                        –  8 giờ – 14 giờ quàn tại nhà tang lễ Nghĩa Trang Tin lành Cần Thơ.

                                        – 14 giờ Di quan  và An Táng tại Nghĩa Trang HTTL Cần Thơ ( xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 

Bình Luận:

You may also like