Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Tôi Sẽ Khoe Về Sự Yếu Đuối Của Tôi

Ngày 18 – Tôi Sẽ Khoe Về Sự Yếu Đuối Của Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Cô-rinh-tô 11:16-33

16 Tôi nhắc lại, đừng ai nghĩ tôi là kẻ điên rồ; nhưng nếu anh em đã nghĩ vậy thì hãy chấp nhận tôi như kẻ điên rồ, để tôi cũng được tự hào đôi chút. 17 Điều tôi đang nói không phải là những gì Chúa muốn tôi nói, nhưng nói như một kẻ điên rồ đầy tin tưởng tự hào. 18 Vì có nhiều kẻ tự hào theo lối xác thịt thì tôi cũng sẽ tự hào. 19 Vì anh em cho mình là những người khôn ngoan, lại vui lòng chịu đựng những kẻ điên rồ. 20 Phải, anh em thường chịu đựng nếu người ta bắt anh em làm nô lệ, ăn nuốt anh em, tước đoạt anh em, khinh dể hay tát vào mặt anh em. 21 Tôi lấy làm xấu hổ mà nói rằng chúng tôi đã tỏ ra nhu nhược trong việc nầy. Nhưng bất cứ người nào dám tự hào về điều gì, thì nói như một người điên, tôi cũng dám tự hào về điều đó.

22 Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng thế. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23 Họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? — Tôi nói như một người điên — tôi còn hơn họ nữa! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể, nhiều lần suýt bỏ mạng. 24 Năm lần bị người Do Thái đánh bằng roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu, một đêm một ngày trôi giạt trên biển. 26 Trong nhiều cuộc hành trình, gặp nguy hiểm trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong thành phố, nguy ngoài hoang mạc, nguy trên biển cả, nguy với những kẻ giả danh anh em, 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói chịu khát, bao lần nhịn ăn, chịu rét mướt, trần truồng. 28 Chưa kể những việc khác, hằng ngày tôi phải lo lắng về tất cả các Hội Thánh. 29 Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao?

30 Nếu phải tự hào, tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. 31 Đức Chúa Trời, Cha của Chúa là Đức Chúa Jêsus, là Đấng đáng ca ngợi đời đời, biết rằng tôi không nói dối. 32 Tại Đa-mách, viên tổng đốc thuộc quyền vua A-rê-ta cho canh giữ thành Đa-mách để bắt tôi. 33 Nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng, từ một cửa sổ dọc tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta.

Suy ngẫm

C.22-30 Phao-lô không thể chịu được việc Hội Thánh Cô-rinh-tô khen ngợi sự khoe khoang ngu ngốc của các sứ đồ giả. Cuối cùng thì, ông nói rằng ông sẽ khoe chính mình. Là một người lãnh đạo Do Thái và là một người đáng kính, khi so sánh với các sứ đồ giả, những điều Phao-lô khoe là điều gì đó yếu đuối và ngu dại đến mức Hội Thánh phải xấu hổ. Điều này là sự thật bởi vì Phao-lô muốn khoe về quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự yếu đuối của con người.

C.11:24 bốn mươi roi thiếu một. Sự trừng phạt của người Do Thái 39 roi, nhà hội dành cho việc giảng dạy sai lạc, sự phỉ báng, và những sự vi phạm luật pháp nghiêm trọng, tất cả trong số đó có thể đã được áp dụng với sự giảng dạy Phúc âm của Phao-lô, đặc biệt cho dân ngoại. Đó là sự đánh đập tàn bạo nhất mà nhà hội cho phép.

C.11:25-26 Bị đánh bằng roi. Đây là sự trừng phạt của người ngoại về việc làm mất an ninh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2). Một lần ở Lít-trơ, Phao-lô bị ném đá (Công vụ 14:5-19), hình thức tử hình phổ biến nhất trong Kinh Thánh. Ba lần tôi bị đắm tàu. Tất nhiên, điều này không bao gồm lần đắm tàu được mô tả trong Công vụ 27.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Việc khoe khoang là một sự diễn tả bản chất của con người, điều trái ngược với Đức Chúa Trời (Thi thiên 94:4-7; Giê-rê-mi 9:23; Rô-ma 3:27; 1Cô-rinh-tô 1:28-31). Việc khoe khoang là một điều gì đó rất ngu ngốc. Không có lợi ích gì nếu sự khoe khoang của chúng ta không ở trong Chúa. Giống như vào thời của Phao-lô, khuynh hướng ngày nay khuyến khích người ta khoe khoang về mình. Không giống như vậy, chúng ta chỉ nên khoe về quyền năng của Đức Chúa Trời, điều được bày tỏ qua sự yếu đuối của chính chúng ta.

Cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy giúp con chỉ khoe về ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và không khoe về bản thân con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: I Sử-Ký 13-16

Bình Luận:

You may also like