Browsing: Tôi Sẽ Khoe

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Để làm ngay thẳng lại sự ngu dại của Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô khoe về những trải nghiệm của chính cuộc đời ông, về sự chịu khổ và những khốn khó do sự yếu đuối của ông. Phao-lô hy vọng rằng các tín hữu sẽ tìm được sự khôn ngoan từ những điều đó.