Home Bài Viết Thập Giá Là Chiếc Cầu của Chúng Ta Đến Thiên Chúa

Thập Giá Là Chiếc Cầu của Chúng Ta Đến Thiên Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Người ta thường nói một Thiên Chúa của tình yêu sẽ từ trên trời không loại trừ một ai. Nhưng, tầm nhìn hạn hẹp này bỏ qua sự thực rằng Ngài cũng là thánh-khiết và công-chính nữa.

Vì bản chất thánh-khiết của Đức Chúa Cha, Ngài chẳng thể dung nạp sự bất khiết trong nơi hiện diện của Ngài. Do đó, tội cố ý bất tuân của chúng ta hủy hoại trái tim và ly cách chúng ta xa với Ngài. Thêm vào đó, bản chất công-chính của Thiên Chúa đòi hỏi sự trừng phạt cho hành vi sai trái. Giá trả cho tội lỗi là sự chết như có chép trong Ê-xê-chi-ên 18:4 hay Rô-ma 6:23; điều này tạo ra sự phân cách đời đời với Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ có thể là hoàn hảo để nhờ vào đó lập được sự quan hệ với Đức Chúa Cha. Những cố gắng của chúng ta để xây một chiếc cầu bằng phẩm hạnh đúng hoặc việc làm tốt đều vô dụng vì tội lỗi chúng ta chắc chắn sẽ phá vỡ đi cái cấu trúc.

Trong tình yêu vĩ đại của Ngài, Thiên Chúa đã thực hiện một việc cho phép chúng ta đến được nơi hiện diện của Ngài: Ngài đã đặt thập tự giá trên khoảng trống do sa ngã của chúng ta tạo nên. Hình phạt cho phần tội lỗi của chúng ta phải được thanh toán, do đó, Đức Chúa Cha đã chồng chất mọi sự vi phạm lên trên Con của Ngài và đưa Con Ngài đến chết thay cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-su, là Đấng chính mình không hề mắc nợ tội lỗi, mới có thể là của lễ hi-sinh trọn vẹn như Thiên Chúa đòi hỏi. Nhưng cả hai Đức Chúa Cha và Chúa Con đã trả một giá rất cao -vì có một lúc, sự kết nối giữa hai bên đã bị đứt đoạn (Ma-thi-ơ 27:45-46). Chúa Giê-xu đã chết để chúng ta có thể sống đời đời, và Ngài đã chịu đựng sự cách biệt với Chúa Cha, nhờ đó chúng ta có thể được kết nối mãi mãi với Ngài.

Thông qua sự chết của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã đáp ứng mọi đòi hỏi của công lý và chứng minh tình yêu của Đức Chúa Trời cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình và nhận Chúa Giê-xu vào trong đời sống, chúng ta đi ngang qua chiếc cầu vào trong sự hiệp-thông công-chính với Thiên Chúa.
Theo Tiến sĩ Charles Stanley

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like