Browsing: thập giá

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – “Điều gì xảy ra sau khi tôi chết?” “Ý nghĩa của cuộc đời sống nầy là gì?” “Sắp đến tận thế rồi phải không?” Đó là những câu hỏi nhiều người đặt ra và đó cũng là những đề tài mà mục sư Greg Laurie đã trình bày trong ba đêm chiến dịch Mùa Gặt (Harvest Crusade), tại miền Nam California.

Bài Viết
0

Hoithanh.com –  4 Các con biết đường đến nơi Ta đi.” 5 Thô-ma lên tiếng: “Thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường?” 6 Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không ai đến cùng Cha được.(Giăng 14:4-6).