Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

Ngày 18 – Sự Tạ Ơn Và Cầu Nguyện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phi-líp 1:1-11

1 Phao-lô và Ti-mô-thê, đầy tớ của Đấng Christ Jêsus, kính gửi toàn thể thánh đồ trong Đấng Christ Jêsus tại thành Phi-líp cùng quý giám mục và chấp sự. 2 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điểnvà bình an cho anh em.

3 Mỗi khi nhớ đến anh em thì tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi. 4 Trong mỗi lời cầu nguyện cho tất cả anh em, tôi luôn cầu nguyện với niềm vui mừng, 5 vì từ ngày đầu cho đến bây giờ, anh em đã cộng tác với tôi trong việc rao truyền Tin Lành. 6 Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus.

7 Tôi nghĩ đến tất cả anh em như thế là phải, vì anh em ở trong lòng tôi. Dù khi bị xiềng xích, hoặc lúc bênh vực và biện minh cho Tin Lành, tất cả anh em đều dự phần ân điển đã ban cho tôi. 8 Vì Đức Chúa Trời làm chứng cho tôi rằng tôi thương mến tất cả anh em bằng tình yêu thương của Đấng Christ Jêsus. 9 Điều tôi cầu xin, ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, 10 giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách, 11 được đầy trái công chính bởi Đức Chúa Jêsus Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. 

SUY GẪM:

C6: Dầu đang trong vòng xiềng xích nơi ngục tù, Phao-lô vẫn có thể vui mừng và cảm tạ Chúa vì lý do ông biết rằng Chúa tể trị mọi sự bao gồm sự khởi đầu, hoàn cảnh và sự kết thúc cuộc đời ông. Quyền năng tối cao của Chúa là nơi duy nhất mà bạn và dân sự có thể bám lấy và tăng trưởng

C3: Sách Phi-líp bắt đầu với cụm từ “ Đức Chúa Trời tôi” và kết thúc cũng bằng cụm từ “Đức Chúa Trời tôi” (4:19). Dầu trong tù, chưa phải trong thung lũng của sự chết thì cụm từ “Đức Chúa Trời tôi” vẫn luôn dành cho chúng ta cách cá nhân. Với sự nhận biết đó, Phao-lô đã có thể kinh nghiệm phước hạnh của Đấng Christ ngay cả trong tù và ông còn chia sẻ cho người khác cách kinh nghiệm Chúa như ông biết.

C3, 4, 8: Tình yêu mà Phao-lô chỉ cho những tín hữu tại Phi-líp thấy là một tình yêu kiên định, không thay dời. Đó không phải là tình yêu ngẫu nhiên dựa vào thời gian hay địa điểm nhất định, cũng không chỉ dành cho những người được mặc định mà là dành cho tất cả mọi người.Tình yêu của Đấng Christ được bày tỏ cho những người Phi-líp là tình yêu đến từđáy lòng không bao giờ biết mệt mỏi.Không phải vì đó là cá nhân tôi tự có được, mà là vì Đấng Christ sống trong tôi (1:21) và yêu quên mình là cách duy nhất khiến tôi có thể tin yêu ai đó.

C5, 7: Kể từ ngày họ nhận được Tin lành và những ngày tiếp đó, các tín hữu tại Phi-líp đã giúp đỡ Phao-lô trong công tác rải Tin lành ra khắp nơi cho đến nay.Họ trân trọng Phao-lô tới mức dù bước trong gian nan, thử thách họ vẫn khích lệ, ủng hộ chức vụ của ông. Tình thân của họ không phải là một thời gian ngắn , được lập nên trong ngày đầu rồi kết thúc khi hết thời gian, mà đó là tình yêu luôn gia tăng không ngừng nghỉ.Bạn có phải là tín hữu bởi đức tin của mình mà mang sự vui mừng đến cho lãnh đạo Hội thánh và Đấng Christ không?

Cầu nguyện: Nguyện đời sống con được dẫn dắt bởi bàn tay của Đức Chúa Trời  để con trở thành người đầy dẫy tình yêu thương.

Bình Luận:

You may also like