Browsing: tĩnh nguyện hằng ngày

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Việc mô tả sự sụp đổ của Ba-by-lôn tiếp tục. Đoạn Kinh thánh này công bố sự sụp đổ của Ba-by-lôn và nài xin những người của Đức Chúa Trời chạy đi trước sự hủy diệt cuối cùng. Bởi những công việc gian ác của Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời đưa đến sự đoán phạt mạnh mẽ.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Sự mặc khải về Ba-by-lôn hư nát bắt đầu. Sau khi mô tả  Ba-by-lôn hư nát và bản tính vô đạo của nó (c. 1-6), vị thiên sứ giải thích sự mặc khải này (c.7-15), và sau đó sự hủy phá Ba-by-lôn được mô tả trong các câu 16-18.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Trong phân đoạn ngày hôm nay, chúng ta thấy sự thực hiện điều ba thiên sứ dự đoán trước (c. 6-12). Trước tiên, những người thuộc về Đức Chúa Trời  được thu hoạch, và sau đó những người thuộc về con thú cũng được thu hoạch và bị phán xét.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phân đoạn hôm nay so sánh những kết quả của sự phán xét giữa những người của Đức Chúa Trời (144,000) đi theo Chiên Con và chối bỏ những thách thức của con thú, và những người đi theo con thú.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Con rồng đỏ lớn hoặc con rắn xưa đã thất bại trong việc giết Con (hạt giống của người nữ, Sáng Thế ký 3:1, là bắt đầu của Phúc âm). Sau đó nó bắt bớ người nữ và lại bị thất bại. Rồi đến lúc nó bắt bớ hậu duệ của người nữ (hạt giống của bà), nhưng con rắn cũng đã bị thất bại trên thiên đàng.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Khi tiếng kèn thứ bảy vang lên, tất cả mọi người và hai bốn vị trưởng lão của Đức Chúa Trời trên thiên đàng ngợi khen sự trị vì của Đức Chúa Trời toàn năng đời đời. Quyền năng Ngài sẽ được bày tỏ là sự phán xét cuối cùng và sự cứu rỗi.

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Qua việc mô tả việc đo đền thờ của Đức Chúa Trời và việc nói tiên tri của hai chứng nhân, phân đoạn hôm nay giới thiệu nhiệm vụ của Hội thánh rao giảng Phúc âm vào những ngày sau rốt. Cuộc sống làm chứng nhân của các tín hữu là đi theo thập tự giá, sự phục sinh, và quyền tối cao của Chúa Jêsus.

1 2 3 8