Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Phước Hạnh Cho Người Chờ Đợi Chúa

Ngày 17 – Phước Hạnh Cho Người Chờ Đợi Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Ê-sai 30:18-33

18 Dù vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để ban ơn cho các ngươi; Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công minh. Phước cho mọi người trông đợi Ngài!19 Hỡi dân ở Si-ôn, là người ở Giê-ru-sa-lem! Ngươi sẽ không còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu cầu Ngài, chắc chắn Ngài sẽ ban ơn; vừa khi nghe tiếng ngươi kêu cầu, Ngài liền nhậm lời. 20 Chúa sẽ ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, Bấy giờ, những người dạy dỗ ngươi không còn ẩn mặt nữa; mắt ngươi sẽ thấy những người dạy dỗ mình. 21 Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: “Nầy là đường đây, hãy noi theo!” 22 Các ngươi sẽ làm ô uế các tượng chạm dát bạc và tượng đúc bọc vàng. Các ngươi sẽ ném chúng ra xa như đồ ô uế và nói: “Hãy cút khỏi đây!” 23 Chúa sẽ ban mưa cho hạt giống ngươi gieo trên đất; lương thực là sản phẩm từ đất đai sẽ màu mỡ và dồi dào. Trong ngày đó, bầy súc vật của ngươi sẽ ăn trên đồng cỏ rộng rãi. 24 Bò và lừa cày ruộng sẽ ăn thức ăn ngon mà người ta rê bằng xẻng và chĩa. 25 Trong ngày có cuộc tàn sát lớn, các đồn lũy sụp đổ, thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. 26 Ánh sáng mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp bảy lần như ánh sáng của bảy ngày, trong ngày Đức Giê-hô-va băng bó vết thương cho dân Ngài, và chữa lành thương tích cho họ. 27 Nầy, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến; Cơn giận của Ngài nổi lên phừng phừng, khói dày đặc bay lên; đôi môi Ngài đầy thịnh nộ, lưỡi Ngài giống như lửa thiêu nuốt;28 Hơi thở Ngài như dòng nước chảy xiết, tràn ngập đến cổ. Ngài sàng sảy các nước bằng cái sàng hủy diệt, và đặt hàm thiếc vào hàm các dân để dẫn chúng lạc đường.29 Bấy giờ, các ngươi sẽ ca hát như trong đêm thánh lễ. Lòng các ngươi vui mừng như người thổi sáo lên núi Đức Giê-hô-va, đến cùng Vầng Đá của Y-sơ-ra-ên. 30 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ cho thấy cánh tay răn đe của Ngài trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu nuốt, trong bão táp, giông tố và mưa đá. 31 A-si-ri sẽ khiếp sợ vì tiếng Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ dùng roi đánh A-si-ri. 32 Mỗi khi giơ roi trừng phạt mà Đức Giê-hô-va đã định trên nó, thì có tiếng trống và tiếng đàn hạc; và Ngài ra tay tranh chiến với nó. 33 Vì Tô-phết đã được chuẩn bị từ lâu, nó được chuẩn bị cho vua. Nó sâu và rộng, thật nhiều lửa và củi; hơi thở của Đức Giê-hô-va như dòng suối lưu huỳnh đốt cháy nó. 

SUY GẪM:

C. 18  Đức Chúa Trời đợi dân sự của Ngài để Ngài có thể đổ xuống phước hạnh trên họ. Ngài không nỡ bỏ những người bất tuân mạng lệnh Ngài, song chờ đợi họ và dang cánh tay cứu rỗi trên họ. Những khó khăn thử thách khác nhau đến với chúng ta là cớ Đức Chúa Trời có thể ban cho ân điển của Ngài. Sẽ là phước hạnh cho những ai vượt qua thử thách khi họ chờ đợi ân điển ấy.

C. 20, 21  Chính Ngài trở thành người dạy dỗ họ và không giấu mình khỏi họ. Để kỷ luật chúng ta, Ngài ban cho bánh hoạn nạn và nước khốn khó. Nhưng dù ở giữa tình cảnh này, Ngài phán rằng Ngài sẽ sai một người dạy dỗ chỉ cho chúng ta con đường đúng. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng đặt để Đấng dạy dỗ này ở cùng chúng ta. Đó là Đức Thánh Linh, Đấng Cố Vấn. Trong mỗi giây phút, Đức Thánh Linh đều phán bảo chúng ta nơi phải đi và việc chúng ta phải làm.

C. 23, 24  Ngài đổ ân điển trên chúng ta để mọi việc chúng ta làm đều có kết quả tốt. Do đó, nếu chúng ta không đi tới Ai-cập để tìm lợi, nhưng thay vào đó là chờ đợi Chúa, Ngài sẽ thay đổi hoàn cảnh chung của chúng ta và khiến trở thành phước hạnh cho chúng ta.

C. 25, 26  Ngài khôi phục trái tim tan vỡ của chúng ta và khiến một suối nước chảy ra từ đó. Ngài sẽ cho chúng ta kinh nghiệm sự tự do sáng láng gấp bảy lần ánh mặt trời. Hãy ca ngợi Chúa là Đấng cho chúng ta kinh nghiệm sự tự do và an ủi này qua Chúa Jêsus Christ.

C. 27, 33  Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho dân của Ngài. Để tránh mối nguy trước mắt bởi quân A-si-ri, Giu-đa đã hướng sang Ai-cập. Nhưng Chúa sẽ đánh A-si-ri với quyền năng đáng kinh sợ của Ngài. Sự cứu rỗi của chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong Đức Chúa Trời. Nên dù điều gì xảy ra, hãy chỉ hướng lên Chúa và tìm sự giải cứu từ Ngài.

Cầu nguyện  Xin giúp con chỉ hướng lên Ngài và sống cuộc đời chờ đợi ân điển của Ngài.

Bình Luận:

You may also like