Home Dưỡng Linh Thánh Thi 7: Xin CHÚA Bày Tỏ Sự Công Bình của Ngài

Thánh Thi 7: Xin CHÚA Bày Tỏ Sự Công Bình của Ngài

by Ân Điển
30 đọc

Bài ca của Ða-vít theo điệu Si-gai, ông hát bài nầy cho Chúa về vụ Cút, người Bên-gia-min

Đa-vít vừa là một anh hùng trong chiến trận, vừa là một thi sĩ, vừa là một nhạc sĩ. Ông sáng tác bài hát nầy theo điệu Si-gai,[1] một cách nói dùng trong âm nhạc cổ của Do Thái để chỉ một bài thơ hay một bài hát được do cảm xúc dữ dội, mãnh liệt, viết lên bằng những khổ thơ, những âm điệu không đều. Chữ Si-gai nầy được đề cập chỉ có 2 lần trong Kinh Thánh, một lần ở Thi Thiên 7 và một lần ở Ha-ba-cúc 3:1.

Hai câu đầu của bài hát là lời cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu, Đức Gia-vê đầy quyền năng, bày tỏ lòng tin cậy nơi Ngài, và kêu xin Ngài giải cứu mạng sống mình khỏi tay những người đang truy nã mình.

Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài;
Xin cứu con khỏi những kẻ truy nã con, và xin giải thoát con;
Kẻo kẻ thù của con sẽ xé nát con như sư tử xé mồi,
Sẽ phân thây con ra từng mảnh mà chẳng ai giải cứu.

Nội dung của bài hát phản ánh giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ của Đa-vít khi phải chạy trốn sự săn đuổi của Sau-lơ. Ông bênh vực cho sự vô tội của mình trước mặt Chúa trong 3 câu, từ câu 3 đến câu 5

Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều nầy:
Nếu tay con có làm điều bất nghĩa,
Nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con,
Hoặc con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ,
Nguyện kẻ thù của con sẽ truy nã con và bắt kịp con.
Phải, nguyện nó sẽ giày đạp sinh mạng con dưới đất,
Và làm cho danh dự con nằm trong tro bụi.
 (Sê-la)

… Như đã biện hộ cho sự vô tội của mình trước Giô-na-than, con trai Sau-lơ: “Tôi có làm gì nên tội? Tôi có lỗi gì với vua cha anh mà vua tìm cách giết tôi?”  [1 Sa-mu-ên 20:1]

 Và sau nầy với chính Sau-lơ: “Tại sao vua cứ tiếp tục đuổi bắt tôi tớ vua? Con đã làm gì? Tay con có làm điều gì ác?”  [1 Sa-mu-ên 26:18]

Trong sự bức xúc của Đa-vít, ông cầu xin Chúa hãy chỗi dậy, hãy thức dậy, dùng cơn thạnh nộ của Chúa để báo trả những kẻ thù đang đuổi theo hại mạng sống của mình.

Chúa ôi, xin trỗi dậy và xin bừng bừng nổi giận;
Xin đứng lên đối phó với cơn giận của kẻ thù con;
Xin thức dậy để giúp đỡ con;
Xin thi hành sự đoán phạt của Ngài.

Có những lúc gặp bất công, quá khốn khổ trong cuộc đời, phải chăng chúng ta cũng thấy Chúa im lặng, Ngài đang ngủ và không thấy, không hay những việc đang xảy ra cho con cái Ngài? Bạn ơi, đừng quên Đấng gìn giữ chúng ta không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ (Thi. 121:4). Ngài thấy rõ hết mọi điều đang xảy ra cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta tin cậy vững vàng giữa sóng gió, rằng Chúa vẫn ở cùng cho dù lúc đó dường như Chúa đang ngủ (Ma-thi-ơ 8:23-27; Mác 4:35-41; Lu-ca 8:22-35). Lạy Chúa, xin thức dậy để cứu chúng con!

Viễn ảnh cứu rỗi của Chúa chẳng còn là sự cứu giúp, giải thoát ra khỏi những bất công, gian khổ của hiện tại, mà là sự giải thoát vĩnh viễn cho nhân loại toàn cầu, như được mô tả trong Khải Huyền 7:9 về vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, Đấng từ trời cao trở lại (Công. 1:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).

Muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài;
Ngài sẽ từ trời cao trở lại.
Chúa sẽ xét đoán các dân.
Xin minh oan cho con, Chúa ôi, theo sự ngay lành của con,
Và theo sự thanh liêm của con.

Lúc ấy, những lời nguyện của Đa-vít…

Ôi, nguyện các việc ác của những kẻ gian ác sẽ bị chấm dứt,
Còn người ngay lành sẽ được vững lập,
Vì Ðức Chúa Trời công bình dò xét lòng dạ loài người.

… sẽ không còn, người ngay thẳng sẽ được vững bền. Lúc đó tất cả sẽ không còn ở trong cảnh tranh tối tranh sáng như ngày hôm nay và tất cả nhân loại sẽ được vui mừng trong sự công bình của Chúa. Trong viễn ảnh được sự giải cứu ấy, Đa-vít dâng lên lời ca tụng Chúa là Đấng bảo vệ, cứu giúp, cũng là Đấng đoán xét công minh:

10 Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của tôi;
Ngài là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.
11 Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh;
Hằng ngày Ngài giận những kẻ làm ác.

Vì Chúa là Đấng xét đoán công bình, nên kẻ ác sẽ có ngày bị trừng phạt vì sự gian ác của họ. Đấng chờ đợi chúng ta ăn năn cũng chính là Đấng báo trả những sự gian ác của con người bằng sự trừng phạt của Ngài:

12 Nếu kẻ ác chẳng hối cải Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm;
Ngài sẽ giương cung và chờ sẵn.
13 Thật vậy Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người;
Ngài đã đặt những tên lửa nhắm bắn vào quân gian ác.

Tội ác của con người ở đây không phải là những tội lỗi vô tình, những thứ tội do không biết, không ý thức mà làm ra. Nhưng là những thứ đã được mưu toan, xếp đặt từ lâu trong ý định của con người.

14 Kìa, kẻ ác cưu mang tội lỗi,
Hoài thai hiểm độc, và sinh ra giả dối.

Việc xảy ra cho họ sau đó chính là họ phải chịu lấy hậu quả những việc làm của họ. Kẻ gieo ra việc ác không thể gặt lấy bông trái lành.
15 Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,
Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.
16 Sự hiểm độc của nó đã đổ lại trên đầu nó;
Sự bạo tàn của nó đã giáng xuống trán nó.

15 Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,
Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.
16 Sự hiểm độc của nó đã đổ lại trên đầu nó;
Sự bạo tàn của nó đã giáng xuống trán nó.

Bài Thánh Thi kết thúc bằng lời hứa sẽ cảm tạ, sẽ hát ca chúc tụng danh Chúa, Đấng Tối Cao đã làm tất cả những công việc xét đoán công minh của Ngài.

17 Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì đức công chính của Ngài;
Tôi sẽ ca hát chúc tụng danh Chúa, Ðấng Tối Cao.

Lời cầu nguyện cho hôm nay

Lạy Chúa, trong những bất công xảy đến cho cuộc đời con, con tin chắc rằng Chúa là Đấng công minh thấy hết mọi điều và sẽ giải cứu con. Con tin rằng một ngày kia muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài, Chúa sẽ từ trời cao trở lại và sẽ xét đoán các dân. Và những kẻ đang chịu khổ trong cảnh bất công ở đời nầy sẽ vui mừng khi thấy sự xét đoán của Chúa. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] http://easton_bible.enacademic.com/3367/Shiggaion

Bình Luận:

You may also like