Home Dưỡng Linh Mối Tương Giao Trọn Vẹn

Mối Tương Giao Trọn Vẹn

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

1 Giăng 1:6

Khi chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ bởi đức tin của mình, chúng ta được đưa vào mối tương giao trọn vẹn với Ngài đến nỗi chúng ta được hiệp một với Ngài, và lợi ích của Ngài cũng là lợi ích của chúng ta.

Chúng ta được hiệp thông với Đấng Christ trong tình yêu của Ngài. Chúng ta yêu những gì Chúa yêu. Ngài yêu thương các thánh đồ—chúng ta cũng vậy. Ngài yêu thương tội nhân – chúng ta cũng vậy. Ngài yêu thương loài người đang bị diệt vong và mong mỏi được nhìn thấy các sa mạc trên đất nở hoa như những khu vườn xinh đẹp của Đức Chúa Trời—chúng ta cũng vậy.

Chúng ta chia sẻ những mong muốn của Ngài. Ngài muốn làm vinh hiển Đức Chúa Trời—chúng ta cũng hướng đến điều tương tự. Ngài muốn các tín đồ có thể ở với Ngài mãi mãi—chúng ta cũng mong muốn được ở với Ngài; Ngài ở đâu thì chúng ta ở đó. Ngài muốn xóa sổ tội lỗi—chúng ta cũng đang đấu tranh chống lại tội lỗi dưới ngọn cờ của Ngài. Ngài muốn mọi tạo vật đều yêu mến và tôn cao thánh danh của Cha Ngài—chúng ta cầu nguyện hàng ngày: “Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời”.

Chúng ta được hiệp thông với Đấng Christ trong những khổ đau mà Ngài đã chịu. Chúng ta không bị đóng đinh trên thập tự giá, cũng không chết một cái chết tàn khốc, nhưng khi Ngài bị sỉ nhục, chúng ta cũng bị sỉ nhục; và thật an ủi khi biết rằng chúng ta được phước khi bị người đời khinh khi vì cớ Ngài, bị cả thế giới chống lại vì đã đi theo Thầy.

Môn đồ không thể hơn Chúa mình. Trong khả năng của mình, chúng ta hiệp thông với Ngài trong công việc lao nhọc của Ngài, phục vụ con người bằng lời lẽ thật và bằng việc làm yêu thương. Thức ăn của chúng ta cũng giống như của Ngài, là làm theo ý muốn của Đấng đã sai chúng ta và hoàn thành công việc Ngài giao.

Chúng ta cũng được hiệp thông với Đấng Christ trong sự vui mừng của Ngài. Chúng ta vui mừng trong niềm hạnh phúc của Ngài; chúng ta vui mừng trong sự tôn cao của Ngài. Bạn đã bao giờ nếm trải niềm vui đó chưa? Không có niềm vui nào trong sáng và lớn hơn là việc được cảm nghiệm niềm vui của Đấng Christ được trọn vẹn trong chúng ta phía bên này của thiên đàng, để niềm vui của chúng ta trong cõi đời đời cũng có thể được trọn vẹn. Sự vinh hiển của Ngài đang chờ đợi chúng ta, vì Hội-thánh Ngài sẽ được đồng cai trị với Ngài với tư cách là Cô Dâu yêu dấu của Đấng Christ.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like