Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 242: ĐỨC TIN DAO ĐỘNG

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 242: ĐỨC TIN DAO ĐỘNG

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Lời ngỏ

Thưa quý vị, phương tiện liên lạc ngày nay càng trở nên phổ biến, tiện lợi cho mọi người sử dụng dưới nhiều hình thức truyền thông như điện thoại, Facebook messenger, Facetime, Viber, Zalo hay là Kakaotalk…

Khi gọi điện thoại cho người thân ở xa, chúng ta thường gặp tình trạng không nghe rõ người ở đầu dây bên kia, hoặc khi đang nói thì nghe ‘tiếng được tiếng mất’.  Những lúc ấy cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu khiến chúng ta không mấy hài lòng. Lý do cuộc nói chuyện ấy không thành công là vì sóng âm bị dao động, không ổn định hoặc nhiều lý do khác như mất mạng internet, thời tiết xấu, đường dây bị hư hại…

Tương tự như vậy, trong nếp sống thuộc linh, người tin Chúa Giê-xu cần liên lạc với Đức Chúa Trời mỗi ngày qua một phương tiện đó là đức tin. Tuy nhiên, nhiều lúc đức tin cứ bị chập chờn và mối liên hệ của chúng ta với Chúa không được thông suốt. Những lúc ấy chúng ta sẽ phải làm gì? Trong thì giờ tĩnh nguyện hôm nay, cầu xin Chúa Thánh Linh soi tỏ cho chúng ta biết được những trở ngại từ đâu để ăn năn với Chúa và xin Chúa sửa chữa.

Kinh thánh: Gia-cơ 1:2-8

2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,
3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục
4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không
trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:
8 ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.

Giải thích  (Dựa trên sách giảng giải Kinh Thánh của Ray C. Stedman)

Chương đầu tiên của sách Gia-cơ thường được nhiều người trích dẫn để dạy về việc đáp ứng cách thích hợp đối với sự thử thách. Theo kinh nghiệm của nhiều người, trong những hoàn cảnh khó khăn, thì tấm lòng con người được trong sạch và đức tin được mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, để có được những phản ứng đúng đắn, chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan của Ngài. Gia-cơ đã đưa ra một nguyên tắc đó là: Cầu nguyện với đức tin không nghi ngờ “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.” (câu 6) Nói cách khác, người tin Chúa không nên dao động giữa hai trạng thái, một là biết Chúa chắc chắn sẽ đáp ứng như Ngài đã hứa và hai là lo sợ rằng Ngài sẽ không thực hiện. Vì khi chúng ta dao động đức tin sẽ là một sự ngăn trở chương trình của Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong đời sống của chúng ta.

Có những nguyên nhân khiến đức tin chúng ta bị dao động: có thể đó là do chúng ta không thường xuyên xưng nhận tội lỗi trước Chúa hay xu hướng của chúng ta là chỉ tập trung vào hoàn cảnh của mình hơn là tập trung vào chính Chúa hoặc nếp sống cầu nguyện yếu ớt của chúng ta có thể cũng là nguyên nhân cho sự không chắc chắn hoặc sự dao động trong đức tin của mình. Có nhiều Cơ Đốc Nhân không tập trung, xem thường thì giờ cầu nguyện, không chuẩn bị trình dâng những lời cầu nguyện một cách cụ thể. Chúng ta không thể cầu nguyện một cách sơ sài như “Lạy Chúa, Ngài biết những gì đang xảy ra với con và Ngài biết những điều con cần. Con xin Ngài ban cho con những điều con cần đến.” Nếu khi đến với Chúa mà không không chắc về điều mình đang cầu xin thì chúng ta cũng sẽ không chắc được Chúa trả lời điều mình cầu xin hay không.

Có những lúc nhu cầu của chúng ta rất rõ ràng và chúng ta có thể thưa với Đức Chúa Trời ban cho cụ thể tên của từng nhu cầu ấy ngay tức khắc. Nhưng cũng có những hoàn cảnh chúng ta phải tìm kiếm ý muốn của Ngài trước khi chúng ta có thể biết cách nào chúng ta trình dâng lời cầu xin lên cho Ngài: “Lạy Cha, Ngài hứa rằng nếu con tin cậy Ngài và không dựa vào sự hiểu biết riêng của con, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối đi của con. Vì vậy, con mong đợi nhận được sự dẫn dắt rõ ràng từ nơi Ngài.” Vì Đức Chúa Trời mong muốn con cái của Ngài có những chọn lựa đúng, nên Ngài tự bày tỏ cho chúng ta thấy ý muốn của Ngài để chúng ta cầu xin.  Bất cứ điều gì Ngài nhấn mạnh trong lòng của bạn, bạn hãy bắt đầu cầu nguyện cách cụ thể và cần đi theo điều đó với lòng tin cậy sự đáp lời từ nơi Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh dạy con biết cách cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin thêm đức tin cho chúng con để chúng con không nghi ngờ. Xin dạy chúng con biết cầu xin những điều phải lẽ theo ý muốn tốt lành của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Amen.

N.L.T

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like